Työterveyslaitos julkaisi suosituksia monimuotoiseen ja yhdenvertaiseen työnhakuun

Julkaisuajankohta 18.2.2021 10.45
Uutinen

Rekrytoijat eivät usein tiedosta, miten omat ennakkoluulot vaikuttavat työnhakijoiden arviointiin. Tämä voi johtaa tiettyjen ryhmien syrjintään. Monet organisaatiot haluavat kuitenkin kehittyä rekrytoinnissa ja huomioida eritaustaisia hakijoita yhdenvertaisesti. Työterveyslaitoksen (TTL) asiantuntijat ovat laatineet suosituksia, jotka auttavat työpaikkoja edistämään yhdenvertaisuutta ja työnhakijoiden monimuotoisuutta työnhaussa. Käytännöillä voidaan ehkäistä sekä tahatonta että tahallista syrjintää. 

TTL:n suositusten mukaan monimuotoisuuden arvostusta voi tuoda ilmi organisaation verkkosivuilla ja työpaikkailmoituksissa: Esimerkiksi julkaisemalla työpaikkailmoitus englanniksi ja lisäämällä siihen valokuvia eritaustaisista ihmisistä voidaan luoda myönteisiä mielikuvia työpaikasta. Työpaikkailmoitukseen kannattaa sisällyttää monimuotoisuuslauseke, josta käy ilmi organisaation monimuotoisuuden arvostus. Positiivisen erityiskohtelun käyttöä rekrytoinnissa suositellaan myös harkitsemaan. Työpaikkailmoituksen jakelukanavien laajentamisella on mahdollista tavoittaa monipuolisempia hakijoita.

Rekrytoinnin kaikkia vaiheita suositellaan tarkastelemaan uusin silmin siltä varalta, ettei siinä esiinny tahotonta tai tahallista syrjintää. Esimerkkinä tahattomalle syrjinnälle voivat olla työtehtävän kannalta epäolennaiset kielitaitovaatimukset. Tehtävänkuvauksen on tärkeää olla ymmärrettävä ja valintakriteerien on oltava reiluja eritaustaisia hakijoita kohtaan. 

Lisätiedot:

Onnistu rekrytoinnissa: 10 suositusta edistämään yhdenvertaisuutta työnhaussa

Takaisin uutisiin