Arbetsrelaterad utnyttjande bekämpas med ett omfattande åtgärdsprogram

Utgivningsdatum 16.2.2024 16.14
Nyhet

Åtgärdsprogrammet mot arbetsrelaterat utnyttjande innehåller lagstiftningsreformer, ökat samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna samt satsningar på rådgivning och ökad medvetenhet i olika skeden. Flera åtgärder syftar till att öka myndighetssamarbetet och informationsutbytet.

Ministerarbetsgruppen för sysselsättning och företagande godkände åtgärdsprogrammet mot arbetsrelaterat utnyttjande den 15 februari 2024.

Åtgärdsprogrammet har fem huvudsakliga mål som främjas genom sammanlagt 33 åtgärder. Nya åtgärder inleds vid olika ministerier och inom deras förvaltningsområden enligt tidtabellen. De åtgärder som redan pågår och som konstaterats vara bra effektiviseras.

Mer information:
Pressmeddelandet 15.2.2024: Regeringen ingriper i arbetsrelaterat utnyttjande genom ett omfattande åtgärdsprogram
Åtgärdsprogrammet mot arbetsrelaterat utnyttjande 

Tillbaka till nyheter