Työperäistä hyväksikäyttöä torjutaan laajalla toimenpideohjelmalla

Julkaisuajankohta 16.2.2024 16.14
Uutinen

Työperäisen hyväksikäytön vastainen toimenpideohjelma sisältää lainsäädäntöuudistuksia, viranomaisten yhteistyön ja tiedonvaihdon lisäämistä sekä panostuksia neuvontaan ja tietoisuuden lisäämiseen eri vaiheissa. Useat ohjelman toimenpiteet pyrkivät viranomaisyhteistyön ja tiedonvaihdon lisäämiseen.

Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä hyväksyi työperäisen hyväksikäytön vastaisen toimenpideohjelman 15.2.2024.

Toimenpideohjelmassa on viisi päätavoitetta, joita edistetään yhteensä 33:lla toimenpiteellä. Uusia käynnistetään eri ministeriöissä ja niiden hallinnonaloilla aikataulun mukaisesti. Jo käynnissä olevia ja hyväksi todettuja toimia tehostetaan.

Lue lisää:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 15.2.2024: Hallitus puuttuu työperäiseen hyväksikäyttöön laajalla toimenpideohjelmalla 
Työperäisen hyväksikäytön vastainen toimenpideohjelma 

Takaisin uutisiin