Delta med programinnehåll till evenemanget Integration 2024!

Utgivningsdatum 17.1.2024 11.38
Nyhet

Evenemanget Integration 2024 äger rum 14–15 november 2024 i Åbo. Nu har du möjlighet att delta i planeringen av evenemanget med  programinnehållsförslag! I år är programplaneringen öppen för alla som är intresserade av vara med och bidra till evenemangets programminnehåll. Evenemangets programplaneringsteam sammanställer programmet utifrån de inkomna förslagen. Programförslagen ska lämnas in senast den 18 februari 2024. 

Observera att för Integration 2024 kommer programstrukturen att förnyas. Istället för linjeteman efterlyses nu individuella programpass, vilket innebär att det kan finnas fler teman än fem som under tidigare år. Du kan föreslå programinnehåll och talare för evenemanget med hjälp av Webropol-formuläret fram till mitten av februari. Du kan också ange bara ämnet/temat. Programmet kan till exempel vara ett traditionellt tal, ett aktiverande program, ett programavsnitt eller t.o.m. ett pausprogram. Alla förslag och idéer är välkomna. När du föreslår ett program, ta hänsyn till att programmet riktar sig till yrkesverksamma inom integrations- och flyktingmottagandet, såsom kommuner, välfärdsområden, andra myndigheter och organisationer.

En programplaneringsgrupp har sammansatts för evenemanget. Utifrån de programförslag som nu samlas in försöker gruppen bygga ett program som är mångsidigt både vad gäller innehåll och sätt att genomföra. Programplaneringsgruppen hämtar innehållet redan under blankettens svarstid, så vi uppmuntrar dig att inte lämna in svaret först på sista dagen.

Fyll i ditt programförslag på formuläret Webropol.

Besvara enkäten senast den 18 februari 2024. Det tar cirka 5-8 minuter att fylla i enkäten. Formuläret ber om kontaktuppgifter till den som lämnar in förslaget ifall man senare behöver begära ytterligare information eller förfina programidén. Föreslå endast ett programinnehåll per blankett. Du kan lämna in flera blanketter med programförslag.

Ansökningen om en plats på utställningslokalen (standtorget) öppnas senare

Ansökan om en plats på standtorget görs först senare under våren, så ansök inte om en plats där med det här formuläret. Ansökan om en plats på standtorget kommer att annonseras på hemsidan integration2024.fi.

Evenemanget Integration 2024 arrangeras av NTM-centralen i Egentliga Finland i samarbete med arbets- och näringsministeriet. Evenemanget finansieras även av Åbo stad, Egentliga Finlands välfärdsområde och Bildningsalliansen rf. Evenemanget är en del av programmet för integrationspartnerskap. Evenemanget samfinansieras av Europeiska unionen.

Mer information:
Mer information om evenemanget: [email protected]
Mer information om programplanering: [email protected] och [email protected]

Tillbaka till nyheter