Den första integrationslagen trädde i kraft för 20 år sedan

Utgivningsdatum 4.6.2019 10.36 | Publicerad på svenska 25.2.2020 kl. 14.40
Nyhet

Den första lagen om integration av invandrare, lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande, trädde i kraft den 1 maj 1999 för cirka 20 år sedan. Den nuvarande integrationslagen trädde i kraft år 2011. Invandrings- och integrationsfrågor har under 2000-talet fått allt mer synlighet även i regeringsprogrammet. Du kan i fortsättningen följa beredningen av Statens program för integrationsfrämjande som integrationslagen förutsätter på integration.fi.

Invandringen började öka kraftigt under de första åren av 1990-talet. Därmed uppstod ett behov att utarbeta en mer enhetlig anvisning om integration. År 1997 fattade statsrådet ett principbeslut om regeringens invandringspolitiska program.

När integrationslagen trädde i kraft bestod invandringen i första hand av humanitär invandring och därmed skrevs lagen för att svara mot dess behov. Man var tvungen att ändra lagen flera gånger under 2000-talet när orsakerna bakom invandringen blev mångsidigare.

I dag flyttar allt fler människor på grund av arbete och studier

Sedan den första tiden av integrationslagen har antalet invandrare ökat och orsakerna bakom invandringen blivit mångformigare. Förutom av familjeskäl och på grund av internationellt skydd har också allt fler människor flyttat till Finland på grund av arbete och studier under 2000-talet. Samtidigt har prioriteringarna för invandringspolitiken förändrats och man har tvingats komplettera lagstiftningen.

Invandrings- och integrationsfrågor började under 2000-talet få allt mer plats även i regeringsprogrammen.

Statens program för integrationsfrämjande gynnar samhällelig förändring

Den nu gällande lagen om främjande av integration förutsätter att statsrådet utarbetar ett statligt program för integrationsfrämjande för fyra år i sänder. Programmet innehåller mål och åtgärder för utvecklandet av den nationella integrationen.

Målet för programmet är att gynna samhällelig förändring genom både innehållet och beredningsprocessen och öka den allmänna kännedomen om integration. Beredningen av programmet för integrationsfrämjande som styr arbetet för tjänstemännen och aktörerna inom integrationsfrämjandet samordnas av arbets- och näringsministeriet.

Arbets- och näringsministeriets mål är att beredningsprocessen 2020–2023 för statens program för integrationsfrämjande redan i beredningsskedet engagerar aktörerna.

Vi följer aktuella nyheter och innehåll om beredningen av programmet och senare även viktiga integrationsfrämjande åtgärder under den kommande regeringsperioden på integration.fi.

Ytterligare information:

Statens program för integrationsfrämjande 2020–2023 (på finska)

Handbok om integrationslag

Tillbaka till nyheter