Ensimmäisen kotoutumislain voimaantulosta on 20 vuotta

Julkaisuajankohta 4.6.2019 10.36
Uutinen

Ensimmäinen maahanmuuttajien kotouttamista koskeva laki, laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta tuli voimaan 1.5.1999, noin 20 vuotta sitten. Nykyinen kotoutumislaki tuli voimaan vuonna 2011. Maahanmuuton ja kotoutumisen kysymykset ovat saaneet 2000-luvulla yhä enemmän näkyvyyttä myös hallitusohjelmissa. Kotoutumislain edellyttämän Valtion kotouttamisohjelman valmistumista voit jatkossa seurata kotouttaminen.fi:ssä.

Maahanmuutto alkoi lisääntyä voimakkaasti 1990-luvun ensimmäisinä vuosina. Sen myötä syntyi tarve yhtenäisemmän maahanmuuttoon liittyvän ohjeistuksen laatimiseen. Vuonna 1997 valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen hallituksen pakolais- ja maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi.

Maahanmuutto oli ensimmäisen kotoutumislain voimaantulon aikaan ensisijaisesti humanitääristä muuttoa, joten laki kirjoitettiin vastaamaan sen tarpeisiin. Lakia jouduttiin muuttamaan useaan otteeseen 2000-luvulla, kun maahanmuuton syyt monipuolistuivat.

Nykyään muutetaan yhä enemmän työn ja opiskelun vuoksi

Ensimmäisen kotoutumislain alkuajoista maahanmuuton määrä on lisääntynyt ja maahanmuuton syyt ovat monimuotoistuneet. Suomeen on 2000-luvulla muutettu perhesyiden ja kansainvälisen suojelun lisäksi yhä enemmän työn ja opiskelun vuoksi. Samalla maahanmuuttopolitiikan painopistealueet ovat muuttuneet ja lainsäädäntöä on täytynyt uudistaa.

Maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevat kysymykset alkoivat 2000-luvulla saada näkyvämpää sijaa myös hallitusohjelmissa.

Valtion kotouttamisohjelma edistää yhteiskunnallista muutosta

Nyt voimassa oleva Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että valtioneuvosto laatii valtion kotouttamisohjelman (Valko) neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet valtakunnalliselle kotouttamisen kehittämiselle.

Valkon tavoitteena on edistää yhteiskunnallista muutosta sekä sisällöillä että valmisteluprosessilla ja lisätä yleistä tietoa kotoutumisesta. Virkamiesten ja kotouttamistoimijoiden työtä ohjaavan kotouttamisohjelman valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on, että Valtion kotouttamisohjelman 2020–2023 valmisteluprosessi sitouttaa toimijoita jo valmisteluvaiheessa.

Seuraamme Valkon valmistelun ajankohtaisia uutisia ja sisältöjä sekä myöhemmin myös tulevan hallituskauden keskeisiä kotouttamistoimenpiteitä kotouttaminen.fi:ssä.

Lisätietoja:

Valtion kotouttamisohjelma 2020–2023

Kotoutumislain käsikirja

Takaisin uutisiin