Diskriminering och ensamhet påverkar invandrarnas välbefinnande

Utgivningsdatum 7.11.2023 11.02 | Publicerad på svenska 14.11.2023 kl. 9.25
Nyhet

Enligt Institutet för hälsa och välfärds färska undersökning MoniSuomi mår den invandrade befolkningen i Finland i genomsnitt bra. Upplevelsen av delaktighet och trygghet i det dagliga livet var relativt stark. En del invandrare upplever dock ensamhet och diskriminering.

Enligt undersökningen MoniSuomi har största delen av invandrarna dock minst en vän i Finland. De flesta invandrare upplever sin hälsa som god och rapporterar också mindre långtidssjukdomar än hela befolkningen i genomsnitt. 

Det finns fortfarande stora skillnader mellan bakgrundsländerna och könen när det gäller hälsa, välbefinnande och upplevelser av delaktighet. Dessa utmaningar hänför sig till exempel till ensamhet, erfarenheter av diskriminering och svårigheter med försörjningen.

Erfarenheter av diskriminering och ensamhet är vanliga bland invandrare i Finland

Enligt undersökningen upplever 14 procent av alla invandrare ensamhet. Var femte man i åldern 20–29 år berättar att de är ensamma. Bland männen från Mellanöstern och Nordafrika är var fjärde ensam. 

Av invandrarna har 42 procent upplevt diskriminering under det föregående året. Av männen från de afrikanska länderna (med undantag av Nordafrika) uppger hela 63 procent och av männen från Mellanöstern och Nordafrika 53 procent att de har upplevt diskriminering i Finland.

Genom en enkätundersökning utreddes i undersökningen MoniSuomi hälsan, välbefinnandet och erfarenheterna av social- och hälsovårdstjänster hos den vuxna befolkning som fötts utomlands och bor i Finland. Uppgifterna samlades in under september–mars 2022. Enkäten besvarades av 7 838 personer som själva är födda i Finland och deras föräldrar är födda någon annanstans. 

Mer information:
Institutet för hälsa och välfärds pressmeddelande 3.11.2023: Maahanmuuttanut väestö voi Suomessa keskimäärin hyvin, mutta yksinäisyys ja syrjintä varjostavat terveyttä ja hyvinvointia (på finska)
Resultaten av undersökningen MoniSuomi
Kansallinen tutkimus ulkomailla syntyneiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista – MoniSuomi 2022 -tutkimus. Keskeisiä havaintoja päätöksenteon tueksi. (på finska)

Tillbaka till nyheter