Syrjintä ja yksinäisyys vaikuttavat maahanmuuttaneiden hyvinvointiin

Julkaisuajankohta 7.11.2023 11.02
Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen MoniSuomi-tutkimuksen mukaan Suomen maahanmuuttanut väestö voi keskimäärin hyvin. Kokemus osallisuudesta ja päivittäisen elämän turvallisuudesta koettiin kohtalaisen vahvaksi. Osa maahanmuuttaneista kokee kuitenkin yksinäisyyttä ja syrjintää.

MoniSuomi-tutkimuksen mukaan suurimmalla osalla maahanmuuttaneista on kuitenkin vähintään yksi ystävä Suomessa. Useimmat maahanmuuttaneet kokevat terveytensä hyväksi ja raportoivat myös vähemmän pitkäaikaissairauksia kuin koko väestö keskimäärin. 

Taustamaiden ja sukupuolten välillä on edelleen suuria eroja terveydessä, hyvinvoinnissa ja osallisuuden kokemuksissa. Näissä haasteet liittyvät esimerkiksi yksinäisyyteen, syrjintäkokemuksiin ja toimeentulon vaikeuksiin.

Kokemukset syrjinnästä ja yksinäisyydestä ovat yleisiä Suomen maahanmuuttaneilla

Tutkimuksen mukaan kaikista maahanmuuttaneista 14 prosenttia kokee yksinäisyyttä. 20–29-vuotiaista miehistä joka viides kertoo olevansa yksinäinen. Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleiden miesten keskuudessa yksinäisiä on joka neljäs. 

Maahanmuuttaneista 42 prosenttia on kokenut syrjintää edellisen vuoden aikana. Afrikan maista (pois lukien Pohjois-Afrikan) tulleista miehistä peräti 63 prosenttia ja Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikan maista tulleista miehistä 53 prosenttia kertoo kokeneensa syrjintää Suomessa.

MoniSuomi-tutkimuksessa selvitettiin Suomessa asuvan ulkomailla syntyneen aikuisväestön terveyttä, hyvinvointia ja sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia kyselytutkimuksella. Tieto kerättiin syys-maaliskuun aikana 2022. Kyselyyn vastasi 7 838 henkilöä, jotka ovat itse syntyneet ja heidän vanhempansa ovat syntyneet muualla kuin Suomessa. 

Lisätietoja:
THL tiedote 3.11.2023: Maahanmuuttanut väestö voi Suomessa keskimäärin hyvin, mutta yksinäisyys ja syrjintä varjostavat terveyttä ja hyvinvointia
MoniSuomi-tutkimuksen tulokset 
Kansallinen tutkimus ulkomailla syntyneiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista – MoniSuomi 2022 -tutkimus. Keskeisiä havaintoja päätöksenteon tueksi. 

Takaisin uutisiin