En utredning om kommunernas program för integrationsfrämjande har inletts

Utgivningsdatum 4.8.2021 14.30 | Publicerad på svenska 10.8.2021 kl. 11.51
Nyhet

Kompetenscentret för integration av invandrare har beställt en utredning om kommunernas program för integrationsfrämjande. Syftet med utredningen är att skapa en helhetsbild av innehållet i och processerna för utarbetandet av integrationsprogrammen och programmens betydelse för det integrationsfrämjande arbetet lokalt och regionalt. Utredningen genomförs av konsult- och forskningsbolaget Innolink tillsammans med Migrationsinstitutet.

Någon motsvarande utredning om kommunernas program för integrationsfrämjande har inte genomförts tidigare. Utredningen ökar kunskapen om det integrationsfrämjande arbetet i kommunerna, planeringen och uppföljningen av arbetet. Resultaten av utredningen utnyttjas vid revideringen av lagen om främjande av integration. När arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna kommer integrationsprogrammets betydelse som ett verktyg som styr integrationen sannolikt att öka.

I utredningen granskas bland annat de aktörer som deltar i beredningen av programmen samt programmens koppling till kommunernas och landskapens övriga strategiska program och den riksomfattande integrationspolitiken. I utredningen granskas också hur till exempel samhällets mottaglighet, goda relationer mellan befolkningsgrupperna och mottagningen av flyktingar syns i programinnehållet. 

Som undersökningsmetoder utnyttjas innehållsanalys och intervjuer. Utredningen blir klar senast i början av 2022.

Ytterligare information: 
Kommunens program för integrationsfrämjande

Laura Koskimies, forskningskonsult, Innolink
[email protected] +358 50 520 7030

Antti Kaihovaara, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet
[email protected] +358 295 047 125
 

Tillbaka till nyheter