Selvitys kuntien kotouttamisohjelmista on käynnistynyt

Julkaisuajankohta 4.8.2021 14.30
Uutinen

Kotoutumisen osaamiskeskus on tilannut selvityksen kuntien kotouttamisohjelmista. Selvityksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva kotouttamisohjelmien sisällöistä, laatimisprosesseista ja ohjelmien merkityksestä kotoutumista edistävässä työssä paikallisesti ja alueellisesti. Selvityksen toteuttaa konsultti- ja tutkimusyhtiö Innolink yhdessä Siirtolaisuusinstituutin kanssa.

Vastaavaa selvitystä kuntien kotouttamisohjelmista ei ole toteutettu aikaisemmin. Selvitys lisää tietoa kuntien kotoutumista edistävästä työstä, sen suunnittelusta ja seurannasta. Selvityksen tuloksia hyödynnetään uudistettaessa lakia kotoutumisen edistämisestä. Kun TE-palvelut siirtyvät kunnille, kotouttamisohjelman merkitys kotoutumista ohjaavana työkaluna tulee todennäköisesti kasvamaan.

Selvityksessä tarkastellaan muun muassa ohjelmien valmisteluun osallistuvia tahoja sekä ohjelmien kytkeytymistä muihin kuntien ja maakuntien strategisiin ohjelmiin ja valtakunnalliseen kotouttamispolitiikkaan. Selvityksessä tarkastellaan myös, miten esimerkiksi yhteiskunnan vastaanottavuus, hyvät väestösuhteet ja pakolaisten vastaanotto näkyvät ohjelmien sisällöissä. 

Tutkimusmenetelminä hyödynnetään sisältöanalyysia ja haastatteluja. Selvitys valmistuu viimeistään alkuvuodesta 2022.

Lisätietoa: 
Kunnan kotouttamisohjelma

Laura Koskimies, tutkimuskonsultti, Innolink
[email protected] +358 50 520 7030

Antti Kaihovaara, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
[email protected] +358 295 047 125
 

Takaisin uutisiin