Faktasida förklarar de integrationsfrämjande tjänsterna i siffror 

Utgivningsdatum 31.10.2023 16.18
Nyhet

Hur många invandrade fick en integrationsplan i fjol? På vilka språk kan nyanlända få basinformation om Finland? Vilka är de genomsnittliga kostnaderna per klient och år för integrationsutbildning i form av arbetskraftsutbildning? 

På de här frågorna hittar du svar på en ny faktasida som sammanställts av kompetenscentret för integration av invandrare på webbplatsen integration.fi. Integrationen stöds av tjänster som tillhandahålls i synnerhet i början av integrationsprocessen. Tjänsterna fastställs bland annat i integrationslagen. På faktasidan får du en överblick av antalet klienter och av de viktigaste integrationstjänsterna som tillhandahålls av offentliga aktörer. Informationen kan till exempel utnyttjas av integrationsaktörer som ofta får frågor om integrationstjänsternas omfattning.  

Faktasidan uppdateras varje år. Siffrorna på den aktuella sidan representerar åren 2021 och 2022.

Läs mer:
Integrationsfrämjandet i siffror

Tillbaka till nyheter