Folkpensionsanstalten publicerar en kombinerad blankett för ansökan om FPA-kort och barnbidrag för personer som flytt från Ukraina

Utgivningsdatum 22.2.2023 16.29 | Publicerad på svenska 27.2.2023 kl. 16.18
Nyhet

De som flytt från Ukraina kan snart få rätt till FPA-förmåner när många av dem har bott i Finland i ett år. På basis av bosättningstid eller långvarigt arbete kan de som flytt från Ukraina ansöka om bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. FPA gör det lättare att ansöka om förmåner och tar i bruk en kombinerad blankett med vilken man kan ansöka om både FPA-kort och barnbidrag samtidigt.

Ett års bosättning i Finland ger personer som får tillfälligt skydd rätt att ansöka om bosättningsbaserade förmåner hos FPA. Förmåner kan också fås på grund av långvarigt arbete i Finland. Förmånerna måste alltid sökas separat.

FPA har märkt att ansökan om FPA-kort och barnbidrag har prioritet. Den nya kombinerade blanketten gör det lättare att ansöka om stöd då man kan ansöka om dem på samma blankett. Blanketten erbjuds på ukrainska och ryska. Även andra blanketter översätts till dessa språk.

När personer som flytt från Ukraina och som får tillfälligt skydd har bott i Finland i ett år kan de ansöka om hemkommun i Finland. Efter att ha fått en hemkommun är det också möjligt att ansöka om till exempel barnavårdsstöd eller utkomststöd.

Att man har hemkommun betyder dock inte automatiskt att man har rätt till FPA-förmåner. Å andra sidan behöver man inte ha hemkommun för att kunna beviljas bosättningsbaserade förmåner. Man kan också ansöka om förmåner i en situation där personen har för avsikt att återvända till Ukraina i ett senare skede.

Blanketterna sparas på FPA:s webbplats på adressen kela.fi/blanketter.

Läs mer:
FPA:s meddelande 22.2.2023: Många som flytt kriget i Ukraina blir snart kunder hos FPA – en ny blankett gör det lättare att ansöka om förmåner

Tillbaka till nyheter