Integration 2022 lyfter fram integrationsfrågor från sysselsättning till situationen för ukrainska flyktingar 

Utgivningsdatum 7.11.2022 9.03
Nyhet

Integration 2022 samlar ihop aktörer som arbetar med integration. Evenemanget ordnas i Tammerfors den 7–8 november 2022 och lyfter fram aktuella teman kring integration och flyktingsmottagning. Huvudtemat för årets evenemang är förändring och en föränderlig omvärld. Programmet fokuserar på sysselsättning, utbildning, samhällets mottaglighet, välfärd och hälsa samt integration av flyktingar i olika åldrar.    

Evenemanget Integration är avsett för experter inom integration och flyktingsmottagning och ordnas vartannat år. Integration 2022 ordnas i Tammerfors den 7–8 november och till evenemanget förväntas komma drygt tusen deltagare under två dagar. 

Evenemangets huvudtalare är i år direktören för Internationella migrationsorganisationen IOM:s kontor i Finland Tobias Van Treeck. Hans talar om hur vi kan bereda oss på förändringar i vår omvärld och vad vi kan lära oss av de undantagssituationer vi redan har upplevt. Vid evenemanget presenterar arbets- och näringsministeriet lagreformer som påverkar integrationen, speciellt totalreformen av integrationslagen.  

Fokus på inlärning i arbetslivet och sysselsättning av invandrarkvinnor

Inom temat Sysselsättning behandlas bland annat sysselsättning av kvinnor som flyttat till landet och ett icke-diskriminerande arbetsliv. Under temat Utbildning lyfter man fram möjligheterna att främja långvarigare utbildnings- och sysselsättningsvägar samt inlärning i arbetslivet. 

Temat Samhällets mottaglighet fokuserar på varför det lönar sig att satsa på en inkluderande kultur som beaktar alla och temat Välfärd och hälsa lyfter fram frågor som gäller ställningen för invandrare med funktionsnedsättning och flyktingars hälsa och välfärd. I temat Integration hela livet behandlas situationen för de flyktingar i olika åldrar som flytt från Ukraina.

Evenemanget lyfter fram verksamheten av dem som arbetar med integrationsärenden

Både i programmet och i utställningsområdet för Integration 2022 lyfter man fram det arbete som olika aktörer inom integration och flyktingsmottagning gör. I utställningsområdet presenterar olika organisationer, kommuner och myndigheter sin verksamhet och nytt material som producerats. 

Integration 2022 syftar på samma sätt som tidigare evenemang till att stärka partnerskapen mellan myndigheter, kommuner, tredje sektorn och även företagsvärlden.

Även arrangörerna representerar integrationsarbetet på bred front

Evenemanget Integration 2022 ordnas av arbets- och näringsministeriet i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Birkaland och Tammerfors stad. Helsingfors stad, Esbo stad och Röda Korset deltar också i att ordna evenemanget. 

Evenemanget är en del av partnerskapsprogrammet för integration. Vid arbets- och näringsministeriet samordnas förberedelserna för evenemanget av kompetenscentret för integration. Evenemanget medfinansieras av Europeiska unionen.

Ytterligare information:
Integration2022.fi
Partnerskapsprogrammet för integration 

Helena Torkko, specialsakkunnig, [email protected], tfn 029504 7695

Tillbaka till nyheter