Integration.fi har publicerats som betaversion

Utgivningsdatum 8.6.2021 10.56
Nyhet

Den webbtjänst som upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet har förnyats. Samtidigt har webbtjänstens finskspråkiga namn ändrats till kotoutuminen.fi. I samband med reformen får kompetenscentret också en ny visuell profil. Integration.fi publiceras som betaversion.

Syftet med reformen har varit att förbättra webbtjänstens användbarhet, tillgänglighet och aktualitet. 

– Den nya webbtjänsten integration.fi har förutom en användarvänligare struktur och en fräsch visuell profil också mycket nytt innehåll med tydligare formulering för att stödja arbetet för dem som jobbar med integration och mottagande av flyktingar. Tjänstens uppdaterade finskspråkiga namn beskriver bättre integrationens interaktiva karaktär, berättar Helena Torkko, huvudredaktör för webbplatsen och specialsakkunnig i kommunikation. 

Samarbetspartner, uppdatera länkarna under sommaren

Integration.fi har publicerats som betaversion. Den gamla finskspråkiga webbplatsen kotouttaminen.fi är fortfarande tillgänglig vid sidan av den nya tjänsten ända fram till hösten eftersom den nya tjänsten byggs upp ännu under sommaren. Den gamla tjänsten uppdateras dock inte längre och det lönar sig inte att lägga till länkar till den på andra webbplatser. I detta skede kan det finnas brister i den nya tjänsten när det gäller språkversioner och annat innehåll.

På sommaren lönar det sig för samarbetspartnerna att uppdatera eventuella länkar som leder till den gamla webbplatsen. Om du behöver en banner för den nya webbplatsen, får du den tidigast i augusti genom att beställa en banner på adressen [email protected].

Den visuella profilen stöder kompetenscentrets budskap

I samband med reformen av webbtjänsten får kompetenscentret också en ny visuell profil, och det finskspråkiga namnet ändras från kotouttamisen osaamiskeskus till kotoutumisen osaamiskeskus. Den nya visuella profilen och det nya namnet tas i bruk stegvis utöver i webbtjänsten också i alla kompetenscentrets kommunikationskanaler, Twitter, Instagram, SlideShare, YouTube-kanalen och nyhetsbrevet. Genom den nya visuella profilen har man velat stödja kompetenscentrets kommunikation och bättre än tidigare lyfta fram innehåll och aktörer. Med på huvudbilderna på integration.fi finns organisationsexperter från Moniheli ry. Huvudfärgerna är fräsch turkos och modern petroleumblå. Den visuella profilen lämpar sig också allt bättre för att användas tillsammans med arbets- och näringsministeriets visuella profil. Den visuella profilen har utformats av Sissy Oy.

– Diskreta färger, en tydlig font, en tillgänglig färgpalett samt en logotyp som påminner om den gamla visuella profilen och illustrationen skapar en saklig och modern visuell profil som lämpar sig för mångsidig användning och som stöder kompetenscentrets kommunikation. 

Partnerplattformen för integration öppnas hösten 2021

Arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integration har också fått sin egen visuella profil. I fortsättningen är det lätt att identifiera innehållet i partnerskapsprogrammet bland kompetenscentrets övriga innehåll utfrån stiliga mörkblåa och söta magenta färger. Annars är färgpaletten och fonterna gemensamma för de visuella profilerna. Partnerskapsprogrammets visuella profil används i all kommunikation om partnerskapsprogrammet. Den visuella profilen har redan i början av våren 2021 uppdaterats på kontot @Kumppanuudessa. Snart kan man också prenumerera på partnerskapsprogrammets nyhetsbrev. 

I anslutning till integration.fi öppnas en samarbetsyta, en partnerplattform, för dem som jobbar med integration och mottagande av flyktingar. Inloggningen i partnerplattformen för integration öppnas för centrala berörda grupper och användare redan under sommaren, men det egentliga samarbetet och nätverksarbetet kan inledas på plattformen på hösten.

Ge respons

Sätt dig in i webbtjänsten integration.fi i lugn och ro under sommaren – vi uppdaterar innehållet och översättningarna i tjänsten under hela sommaren. Om du upptäcker störningar eller brister på webbplatsen, kan du lämna respons på responsblanketten.

Ytterligare information:
Kompetenscentret för integration av invandrare
Information om webbtjänsten
Kompetenscentret för integration av invandrare på Twitter @KotoOske
Partnerskapsprogrammet för integration
Partnerskapsprogrammet på Twitter @Kumppanuudessa
Respons

Tillbaka till nyheter