Hoppa till innehåll

Kompetenscentret för integration av invandrare stöder arbete som främjar integration

Kompetenscentret för integration av invandrare är verksamt vid arbets- och näringsministeriet som en del av avdelningen arbetskraftsinvandring och integration. Kompetenscentrets verksamhet kom i gång den 21 mars 2014.

Kompetenscentret har som mål att stödja arbete som främjar integration av invandrare lokalt, regionalt och nationellt.

Kompetenscentret för integration av invandrare ordnar riksomfattande och regionala kompetensstärkande evenemang för olika målgrupper, sprider god praxis, identifierar processer och samarbetsnätverk som är verksamma på olika håll, sammanställer och förmedlar forsknings-, statistik- och uppföljningsinformation som grund för planeringen och genomförandet av integrationsarbetet samt främjar bedömningen av integrationsverksamhetens genomslagskraft.

Bakgrunden till allt arbete som görs vid kompetenscentret för integration av invandrare är målet att stödja dem som möter invandrare i sitt arbete. På så sätt kan det integrationsfrämjande arbetets genomslagskraft förbättras. Samtidigt stöder man invandrarna och deras välfärd.

Integration.fi är avsedd för aktöter inom integrationsfrämjande och mottagande flyktingar

Integration.fi är avsedd för aktörer inom integrationsfrämjande och mottagande flyktingar som möter invandrare i sitt arbete. Till målgruppen för webbtjänsten hör alla aktörer på integrationsfältet: myndigheter (arbets- och näringsbyråerna, kommunerna, social- och hälsovården), organisationer, beslutsfattare, företrädare för ensamkommande minderåriga, lärare, forskare. 

I webbtjänsten publiceras information och aktuella nyheter om integration och flyktingmottagning samt relaterade teman. Webbtjänsten erbjuder också bland annat i bloggen ett forum för projektens goda praxis och material samt presenterar flerspråkiga material och guider och verktyg till stöd för integrationsarbetet och flyktingmottagningen, utbildar och erbjuder samarbetsforum inom ramen för partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande. 

Webbplatsen upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare. Om du vill diskutera innehåll eller aktuellt material som eventuellt läggs ut på sidan, kontakta webbchefredaktören för webbplatsen integration.fi.

Kompetenscentret i sociala medier

Kompetenscentret för integration av invandrare har konton i de sociala medierna Twitter, Instagram, YouTube och SlideShare. Också Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande har konton i Twitter och Instagram.  Kompetenscentrets konton i sociala medier har inrättas för öppen informationsfördelning och yrkesmässig kommunikation. Såväl som på integration.fi baserar sig kommunikationen i sociala medier också på kunskap och fakta.

Kompetenscentrets konton i sociala medier upprätthålls av huvudredaktören för webbplatsen integration.fi och innehållsproducenterna. Partneskapsprograms konton upprätthålls av kompetenscentret och samarbetspartnerna. 

Kompetenscentret tar inte ställning till politiska frågor och deltar inte i långvariga diskussioner eller debatter på sina konton i sociala medier. Vi svarar inte på frågor som gäller enskilda personers situationer.

Ytterligare upplysningar:

Kontaktinformation för kompetenscentret för integration av invandrare
Kompetenscentret på Twitter
Kompetenscentret på Instagram
Kompetentscentret på YouTube
Information om webbtjänsten integration.fi
Presentationsvideo om arbets- och näringsministeriets avdelningen arbetskraftsinvandring och integration i YouTube