Redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet på remiss

Utgivningsdatum 2.2.2021 15.17 | Publicerad på svenska 8.2.2021 kl. 9.25
Nyhet

Regeringen lämnar i våras en redogörelse till riksdagen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet. Remissyttranden kan nu lämnas om utkastet till redogörelse. Remisstiden går ut den 12 mars 2021.

I regeringsprogrammet sägs att regeringen kommer att upprätta ett övergripande åtgärdsprogram om behovet av att se över de integrationsfrämjande åtgärderna på basis av det betänkande av revisionsutskottet som godkänts av riksdagen. Åtgärdsprogrammet ska överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse våren 2021. Beredningen av redogörelsen samordnas av arbets- och näringsministeriet. Flera intressentgrupper har deltagit i beredningen.

Utlåtandena lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi.

Läs mer:

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 2.2.2021 Utkast till redogörelse om integration på remiss

Redogörelsen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet – utkastet till yttrande finns i utlåtande.fi 

Tillbaka till nyheter