Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista lausuntokierrokselle

Julkaisuajankohta 2.2.2021 15.17
Uutinen

Hallitus antaa selonteon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista eduskunnalle keväällä. Selontekoluonnos on avattu lausunnoille. Lausuntoaika päättyy 12.3.2021.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus laatii kotoutumistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Toimenpideohjelma annetaan selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Selonteon valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Useat sidosryhmät ovat osallistuneet valmisteluun.

Lausunnot annetaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lue lisää:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 2.2.2021 Selonteko kotoutumisesta lausuntokierrokselle

Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista – lausuntoluonnos lausuntopalvelu.fi:ssä 
 

Takaisin uutisiin