Ändringarna i utlänningslagen gör arbetskraftsinvandringen smidigare

Utgivningsdatum 16.2.2023 15.14 | Publicerad på svenska 22.2.2023 kl. 16.44
Nyhet

De reformer av utlänningslagen som gör arbetskraftsinvandringen smidigare träder i kraft den 23 februari 2023. Ändringarna underlättar ansökan om och beslutsprocessen för uppehållstillstånd på grund av arbete. Reformen är en del av en större helhet som syftar till att förkorta behandlingstiden för tillståndsansökan så att behandlingen i genomsnitt tar en månad. De nya bestämmelserna ökar automatiseringen av ansökningsprocessen, och även certifiering för arbetsgivare införs.

Regeringen har som mål att öka den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen för att tillgången på kompetent arbetskraft ska kunna tryggas till stöd för Finlands tillväxt och internationalisering. 

Läs mer om ändringarna i meddelandet av arbets- och näringsministeriet 16.2.2023: Lagar som gör arbetskraftsinvandringen smidigare träder i kraft

Ytterligare information:

Beslut: Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 114/2022 vp; EV 278/2022 vp)
Utveckling av tillståndsförfarandena

Tillbaka till nyheter