Ulkomaalaislain muutokset sujuvoittavat työperusteista maahanmuuttoa

Julkaisuajankohta 16.2.2023 15.14
Uutinen

Työperusteista maahanmuuttoa sujuvoittavat ulkomaalaislain uudistukset tulevat voimaan 23. helmikuuta 2023. Muutokset edistävät työperusteisten oleskelulupien hakemista ja päätösprosessia. Uudistus on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on lyhentää lupien käsittelyaika keskimäärin yhteen kuukauteen. Uudet säännökset lisäävät hakuprosessin automaatiota. Käyttöön otetaan myös työnantajan sertifiointi.

Hallituksen tavoitteena on lisätä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa, jotta osaavan työvoiman saatavuus voidaan turvata Suomen kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. 

Lue lisää muutoksista työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta 16.2.2023: Työperusteista maahanmuuttoa sujuvoittavat lait tulevat voimaan

Lisätietoja:
Päätös: Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 114/2022 vp; EV 278/2022 vp) 
Lupamenettelyjen kehittäminen 

Takaisin uutisiin