Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökar

Utgivningsdatum 21.2.2023 10.49 | Publicerad på svenska 27.2.2023 kl. 15.47
Nyhet

I januari fanns det 35 792 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde alltså 14 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Antalet ut-ländska arbetslösa arbetssökande ökade med 16 procent (4 920 personer) från i fjol.

Den sysselsättningsöversikt som baserar sig på siffrorna från januari 2023 visar följande:

  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökar. I slutet av januari fanns det 3 725 ukrainska arbetslösa arbetssökande som får tillfälligt skydd, så ökningen i januari förklaras inte helt och hållet av att antalet ukrainare ökade. Antalet finländska arbetslösa arbetssökande minskade från förra året med upp till 20 000 personer varför det i januari fanns betydande skillnader i utvecklingen mellan dessa nationalitetsgrupper.
  • Ukrainska arbetssökande var i januari den största enskilda nationalitetsgruppen bland utländska arbetssökande. Samtidigt ökar till exempel antalet indiska och srilankesiska arbetssökande. Antalet estniska och thailändska arbetssökande minskade från i fjol.
  • Ökningen av antalet utländska arbetslösa arbetssökande är alltjämt koncentrerad till utanför Nyland, där den relativa förändring som beror på ökningen av antalet personer som får tillfälligt skydd är stor. Det återstår att se hur stor del av de ukrainare som fått tillfälligt skydd flyttar till Nyland med tiden.

Trenden för sysselsättningsgraden för personer födda utomlands enligt arbetskraftsundersökningen, dvs. den siffra som beskriver den långsiktiga utveck-lingen, var 70,5 procent under det tredje kvartalet 2022. Trenden har varit mycket positiv sedan 2021, och skillnaden mellan personer födda i Finland och utomlands har minskat till endast cirka 4 procentenheter.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån registeruppgifter i arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningens enkätsvar.

Sysselsättningsöversikten för februari 2022 över arbetslösheten och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål (på finska)

Ytterligare information:
Sysselsättningsöversikter

Tillbaka till nyheter