Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on kasvussa

Julkaisuajankohta 21.2.2023 10.49
Uutinen

Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli tammikuussa 35 792, mikä on 14 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi edellisvuodesta 16 % (4 920 henkilöä).

Tammikuun 2023 lukuihin perustuvan työllisyyskatsauksen mukaan:

  • Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on kasvussa. Tilapäistä suojelua saavia ukrainalaisia työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 3 725 hlöä, joten tammikuun kasvu ei selity täysin ukrainalaisten määrän kasvulla. Suomalaisten työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisvuodesta jopa 20 000 hlöllä, joten kehityksessä oli tammikuussa huomattavia eroja näiden kansalaisuusryhmien välillä.
  • Ukrainalaiset työnhakijat olivat tammikuussa suurin yksittäinen kansalaisuusryhmä ulkomaalaisten työnhakijoiden joukossa. Samanaikaisesti esimerkiksi intialaisten ja srilankalaisten työnhakijoiden määrä on kasvussa. Virolaisten ja thaimaalaisten työnhakijoiden määrä väheni viime vuodesta.
  • Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrän kasvu on yhä painottunut Uudenmaan ulkopuolelle, missä tilapäistä suojelua saavien määrän kasvusta johtuva suhteellinen muutos on suuri. Nähtäväksi jää, kuinka suuri osa tilapäistä suojelua saaneista ukrainalaisista muuttaa ajan myötä Uudellemaalle.

Työvoimatutkimuksen mukainen ulkomailla syntyneiden työllisyysasteen trendi eli pitkän aikavälin kehitystä kuvaava luku oli vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä 70,5 %. Trendi on ollut erittäin nousujohteinen vuodesta 2021 lähtien, ja ero Suomessa ja ulkomailla syntyneiden välillä on kaventunut vain noin 4 %-yksikköön.

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin ja työvoimatutkimuksen kyselytietoihin.

Helmikuun 2022 katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta

Lisätietoja:
Työllisyyskatsaukset

Takaisin uutisiin