Arbetslösheten bland utländska medborgare sjunker långsamt i synnerhet i Nyland

Utgivningsdatum 2.8.2021 9.30 | Publicerad på svenska 9.8.2021 kl. 9.20
Nyhet

Arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund och personer med ett främmande språk som modersmål har minskat i hela landet, men är fortfarande på en högre nivå än före coronakrisen. Minskningen av antalet arbetslösa har varit långsammast i Nyland.

Enligt en översikt som baserar sig på siffrorna från juni:

  • I juni fanns det 37 650 utländska arbetslösa arbetssökande. Jämfört med året innan var minskningen –12 %. Jämfört med juni 2019 var ökningen 28 %. Antalet finländska arbetslösa arbetssökande var –26 % mindre än 2020 och 24 % högre än 2019.
    • Även om arbetslösheten bland utlänningar har ökat mer än bland finländarna under coronapandemin är skillnaden inte särskilt stor jämfört med juni 2019. Antalet utländska arbetslösa arbetssökande i förhållande till finländska arbetslösa arbetssökande höjs årligen av att antalet utlänningar i arbetsför ålder ökar och antalet finländare i arbetsför ålder minskar.
  • Arbetslösheten bland utländska män ökade under coronatiden mer än bland utländska kvinnor. Nu ser det ut som om männens arbetslöshet också sjunker snabbare än kvinnornas.
  • Antalet utländska långtidsarbetslösa är fortfarande klart högre än året innan (+82 %), men jämfört med föregående år är ökningen mindre än i maj (+96 %). Långtidsarbetslösheten har ökat kraftigt i synnerhet i Nyland.
  • Arbetslösheten bland utlänningar och personer med ett främmande språk som modersmål har minskat i hela landet, men befinner sig fortfarande på en högre nivå än före coronakrisen. Minskningen av antalet arbetslösa har varit långsammast i Nyland, vilket också har en betydande inverkan på medeltalet i hela landet.
  • Antalet unga utländska arbetslösa har minskat klart snabbare än antalet arbetslösa över 50 år. I Nyland har antalet arbetslösa över 50 år till och med stigit sedan juni i fjol.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter.

Sysselsättningsöversikten för juli 2021 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service (på finska)

Ytterligare information:
Sysselsättningsöversikter

Tillbaka till nyheter