Ulkomaan kansalaisten työttömyys laskee hitaasti erityisesti Uudellamaalla

Julkaisuajankohta 2.8.2021 9.30 | Julkaistu suomeksi 2.8.2021 klo 9.42
Uutinen

Ulkomaalaisten ja vieraskielisten työttömyys on laskenut kaikkialla maassa, mutta on edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen koronaa. Työttömien määrän lasku on ollut hitainta Uudellamaalla.

Kesäkuun lukuihin perustuvan katsauksen mukaan:

  • Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 37 650. Laskua edellisvuoteen nähden oli –12 %. Vuoden 2019 kesäkuuhun verrattuna nousua oli 28 %. Suoma-laisten työttömien työnhakijoiden määrä oli –26 % pienempi kuin vuonna 2020 ja 24 % korkeampi kuin vuonna 2019.
    • Vaikka ulkomaalaisten työttömyys on kasvanut suomalaisia enemmän koronapandemian aikana, kesäkuuhun 2019 verrattuna ero ei ole erityisen suuri. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrää suhteessa suomalaisiin työttömiin työnhakijoihin nostaa vuosittain se, että ulkomaalaisten työikäisten määrä kasvaa ja suomalaisten työikäisten määrä vähenee.
  • Ulkomaalaisten miesten työttömyys kasvoi koronan aikana ulkomaalaisia naisia enemmän. Nyt näyttää siltä, että miesten työttömyys myös laskee naisia nopeammin.
  • Ulkomaalaisten pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen selvästi korkeampi kuin vuotta aiemmin (+82 %), mutta edellisvuoteen verrattuna kasvu on pienempää kuin toukokuussa (+96 %). Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on ollut suurta erityisesti Uudellamaalla.
  • Ulkomaalaisten ja vieraskielisten työttömyys on laskenut kaikkialla maassa, mutta on yhä korkeammalla tasolla kuin ennen koronaa. Hitainta työttömien määrän lasku on ollut Uudellamaalla, mikä vaikuttaa merkittävästi myös koko maan keskiarvoon.
  • Nuorten ulkomaalaisten työttömien määrä on laskenut selvästi yli 50-vuotiaiden työttömien määrää nopeammin. Uudellamaalla yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on jopa noussut viime vuoden kesäkuusta.

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin.

Heinäkuun 2021 katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta

Lisätietoja:
Työllisyyskatsaukset

Takaisin uutisiin