Kompetenscentret har publicerat nytt material till stöd för genomförandet av totalreformen av integrationslagen (KOTO24)

Utgivningsdatum 29.2.2024 12.06
Nyhet

Kompetenscentret för integration av invandrare stöder genomförandet av den reformerade integrationslagen och det integrationsfrämjande arbetet genom att producera material och information om totalreformen av lagen. På integration.fi har det publicerats en ny startsida för KOTO24. Via sidan hittar du nyheter, evenemang och material som hänför sig till totalreformen av integrationslagen. Under 2024 stöder arbets- och näringsministeriet integrationsaktörerna på riksomfattande nivå i förberedelserna inför reformerna i samarbete med utvecklings- och förvaltningscentret och Kommunförbundet.

Via den nya startsidan Reform av integrationslagen (KOTO24) kan du läsa bland annat vanliga frågor och svar, information om aktörer och uppgifter enligt den nya integrationslagen samt om Koto-digi. På sidan samlas också länkar till material från andra aktörer som hänför sig till KOTO24- eller AN24-reformerna. Kompetenscentret reagerar lätt på informationsbehovet och har också beredskap att producera nytt material som stöd för genomförandet och integrationsarbetet under 2024. 

På webbplatsen om reformen av integrationslagen samlas också nyheter och evenemang som hänför sig till lagreformen. Avsikten är att publicera alla evenemang och utbildningar som gäller reformen av integrationslagen och genomförs av vilken som helst aktör, om de kan publiceras i den offentliga webbtjänsten. En del av evenemangen som hänför sig till ämnet kan ha begränsats till vissa målgrupper eller områden. Kontrollera målgruppen och området för evenemanget när du anmäler dig till ett evenemang.

Integration.fi publiceras i enlighet med den nya lagen den 1 januari 2025

Innehållet om reformen av integrationslagen på Integration.fi har skrivits i enlighet med den nya integrationslagen, som träder i kraft den 1 januari 2025. Däremot överensstämmer det övriga permanenta innehåll som publicerats på integration.fi fortfarande med den gällande integrationslagen. Integration.fi publiceras i sin helhet uppdaterad när den nya integrationslagen träder i kraft den 1 januari 2025. 

Man kan redan före årsskiftet bekanta sig med den nya integrationslagen med hjälp av en lättläst handbok om integrationslagen. Den lättlästa handboken om integrationslagen publiceras i enlighet med den nya lagen hösten 2024.

Samarbetspartner, uppdatera länkarna

Samtidigt som den nya startsidan om reformen av integrationslagen publiceras tas den gamla sidan bort från integration.fi. Vi ber dem som eventuellt länkat till sidan att korrigera länkarna så att de styr till den nya sidan. Från den gamla sidan styrs besökaren till den nya startsidan.
Samarbetsparterna kan anmäla evenemang om reformen av integrationslagen som tema som saknas i evenemangskalendern eller länkar som saknas på startsidan per e-post till adressen: [email protected].

Den nya startsidan om reformen av integrationslagen

Mer information:
Helena Torkko, specialsakkunnig, webbchefredaktör, arbets- och näringsministeriet
Nanni Tuominen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet
[email protected], [email protected] 

Tillbaka till nyheter