Hoppa till innehåll

Information till dig som arbetar med kundservice

I kundservicen möter du invandrarna vid fysiska möten, över nätet eller per telefon. Den tid som enskilda kunder har att tillgå är ofta kort. Det är möjligt att spara tid genom att anlita tolk och använda lätt språk och flerspråkiga material. Det är också bra att komma ihåg nivåerna i det bemötande kundarbetet.
 

 

Tolkning och översättning Enligt lagen om främjande av integration ska myndigheten ordna tolkning eller översättning vid behov. I kundservicen ska man också se till att kunden förstår det som gäller kunden själv.
InfoFinland.fi InfoFinland är en webbplats i flera språkversioner där man har samlat viktig information för personer som planerar flytta till Finland eller som redan bor här. Webbplatsen är även till nytta för myndigheterna när de ska informera på flera språk.
Integration på svenska Lagen om främjande av integration ger invandrare möjlighet att välja svenska eller finska som sitt första integrationsspråk.
Lätt språk Material på lätt språk är bra hjälpmedel till exempel i det första skedet av språkinlärningen, när invandraren ännu inte har tillräckliga språkkunskaper för att förstå myndighetskommunikationen.
Flerspråkigt material Flerspråkiga material om samhället och kulturen i Finland stöder integrationen. Du kan till exempel utnyttja materialen i betjäningen och handledningen av kunder.
Identifiera och förebygg skadlig praxis I kundservicen är det bra att känna till och identifiera skadlig praxis såsom människohandel, våld i nära relationer och hedersvåld samt könsstympning av flickor och kvinnor.

Nyheter till dom som jobbar i kundarbete

Handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare finns nu lätt tillgängliga på kartan
22.12.2022 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare har publicerat en elektronisk karta över de handlednings- och rådgivningstjänster som kommunerna tillhandahåller invandrare. På kartan hittar du kontaktuppgifterna för handlednings- och rådgivningstjänsterna över hela Finland. Genom att sammanställa kontaktuppgifterna vill vi främja växelverkan mellan de olika integrationsfrämjande myndigheterna och handlednings- och rådgivningstjänsterna, informera om tjänsternas språkval och synliggöra  handlednings- och rådgivningstjänsternas nätverk.
Anvisningskortet visar hur du kan identifiera arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel
12.10.2022 | Nyhet
Människohandel är ett allvarligt brott mot en person där gärningsmannen utnyttjar offrets sårbarhet, förtroende eller beroende av gärningsmannen och utsätter offret för till exempel arbetsrelaterat eller sexuellt utnyttjande. Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration har publicerat ett anvisningskort med hjälp av vilket till exempel den som utför integrationsarbete kan identifiera arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel. Kortet ger också anvisningar om hur man kan agera om det uppstår misstankar om utnyttjande eller människohandel i kundservicesituationer.
Handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare: anmäl kontaktuppgifterna
16.6.2022 | Nyhet
Kompetenscentret för integration samlar in kontaktuppgifter till kommunernas handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare. Kontaktuppgifterna till hela landets handlednings- och rådgivningstjänster kommer att finnas på google maps-kartan på integration.fi. Genom att sammanställa kontaktuppgifterna vill vi främja växelverkan mellan de olika integrationsfrämjande myndigheterna och handlednings- och rådgivningstjänsterna, berätta om tjänsternas språkurval och synliggöra  handlednings- och rådgivningstjänsternas nätverk.
Kompetenscentret för integration av invandrare har samlat information om situationen i Ukraina för integrationsaktörer
4.3.2022 | Nyhet
I webbtjänsten integration.fi har det skapats en sida där man samlat information och kommunikation om situationen i Ukraina. Informationen är avsedd för integrationsaktörer och yrkesmänniskor som i sitt arbete möter personer som berörs av attacken mot Ukraina. 
Partnerskapsplattform – samarbetsyta för aktörer inom integration och flyktingmottagning öppnas idag!
2.12.2021 | Nyhet
Partnerskapsplattformen är en interaktiv, digital och gemensam samarbetsyta för aktörer, sakkunniga, intressentgrupper och nätverk inom integration, invandring och flyktingmottagning. Plattformen öppnas för användarna torsdagen den 2 december 2021 som betaversion. Registrera dig på plattformen och kom med i gemenskapen på Partnerskapsplattformen!
Alla nyheter