Hoppa till innehåll

Information till dig som arbetar med kundservice

I kundservicen möter du invandrarna vid fysiska möten, över nätet eller per telefon. Den tid som enskilda kunder har att tillgå är ofta kort. Det är möjligt att spara tid genom att anlita tolk och använda lätt språk och flerspråkiga material. Det är också bra att komma ihåg nivåerna i det bemötande kundarbetet.
 

 

Tolkning och översättning Enligt lagen om främjande av integration ska myndigheten ordna tolkning eller översättning vid behov. I kundservicen ska man också se till att kunden förstår det som gäller kunden själv.
InfoFinland.fi InfoFinland är en webbplats i flera språkversioner där man har samlat viktig information för personer som planerar flytta till Finland eller som redan bor här. Webbplatsen är även till nytta för myndigheterna när de ska informera på flera språk.
Integration på svenska Lagen om främjande av integration ger invandrare möjlighet att välja svenska eller finska som sitt första integrationsspråk.
Lätt språk Material på lätt språk är bra hjälpmedel till exempel i det första skedet av språkinlärningen, när invandraren ännu inte har tillräckliga språkkunskaper för att förstå myndighetskommunikationen.
Flerspråkigt material Flerspråkiga material om samhället och kulturen i Finland stöder integrationen. Du kan till exempel utnyttja materialen i betjäningen och handledningen av kunder.
Identifiera och förebygg skadlig praxis I kundservicen är det bra att känna till och identifiera skadlig praxis såsom människohandel, våld i nära relationer och hedersvåld samt könsstympning av flickor och kvinnor.

Nyheter till dom som jobbar i kundarbete

Partnerskapsplattform – samarbetsyta för aktörer inom integration och flyktingmottagning öppnas idag!
2.12.2021 | Nyhet
Partnerskapsplattformen är en interaktiv, digital och gemensam samarbetsyta för aktörer, sakkunniga, intressentgrupper och nätverk inom integration, invandring och flyktingmottagning. Plattformen öppnas för användarna torsdagen den 2 december 2021 som betaversion. Registrera dig på plattformen och kom med i gemenskapen på Partnerskapsplattformen!
Den förnyade webbsidan integration.fi betjänar integrationsaktörer
1.9.2021 | Nyhet
Reformen av den webbtjänst som upprätthålls av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare har framskridit. Den gamla webbplatsen integration.fi upphör att fungera och man övergår från betaversionen av integration.fi till den egentliga webbtjänsten onsdagen den 1 september 2020. I fortsättningen betjänas användarna alltså endast av integration.fi.
Kommuner erbjuder mångspråkig information om hur man uträttar ärenden i en coronavirussituation
25.6.2021 | Nyhet
I flera kommuner hänvisar infopunkterna invandrare till e-tjänster eller telefontjänster. I en coronavirussituation erbjuder många kommuner telefonrådgivning på olika språk. Vissa kommuner har publicerat mångspråkig information om coronaviruset. I nyheten har andra språk än finska och svenska beaktats.
Integration.fi har publicerats som betaversion
8.6.2021 | Nyhet
Den webbtjänst som upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet har förnyats. Samtidigt har webbtjänstens finskspråkiga namn ändrats till kotoutuminen.fi. I samband med reformen får kompetenscentret också en ny visuell profil. Integration.fi publiceras som betaversion.
Ansökan om utveckling av handlednings- och rådgivningstjänster har öppnats
1.2.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet (ANM) har utlyst 3 miljoner euro för utveckling av handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare. Tillgängligt för verksamheten finns dess-utom ett anslag på cirka 700 000 euro i budgeten för 2020. Ansökningstiden går ut den 26 mars 2021.
Alla nyheter