Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit asiakastyössä

Asiakastyössä toimiva kohtaa maahanmuuttaneen kasvotusten, verkkoasioinnissa tai puhelimitse. Asiakasta kohden käytettävissä oleva aika on usein lyhyt. Nopeassa tilanteessa on mahdollista käyttää apuna tulkkausta, selkokieltä ja monikielisiä materiaaleja. Kohtaavan asiakastyön portaat on myös hyvä muistaa.

 

Tulkkaus ja kääntäminen Kotoutumislain mukaan viranomaisen on tarvittaessa huolehdittava tulkkaamisesta tai kääntämisestä. Asiakastyössä on myös huolehdittava siitä, että asiakas ymmärtää häntä koskevat asiat.
InfoFinland.fi InfoFinland on monikielinen verkkosivusto, joka kokoaa yhteen tärkeää tietoa Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle. Sivusto palvelee myös viranomaisia monikielisessä tiedotuksessa.
Ruotsinkielinen kotoutuminen Laki kotoutumisen edistämisestä antaa kotoutujalle mahdollisuuden valita ensimmäiseksi kotoutumiskielekseen ruotsin tai suomen.
Selkokieli Selkokieliset aineistot ovat hyvä apuväline esimerkiksi kielenoppimisen alkuvaiheessa, kun suomen kielen taidot eivät vielä riitä viranomaisviestinnän ymmärtämiseen.
Monikieliset materiaalit Monikieliset suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvät materiaalit tukevat kotoutumista. Voit hyödyntää materiaaleja myös esimerkiksi asiakaspalvelussa ja -ohjauksessa.
Haitallisten käytäntöjen tunnistaminen ja ehkäisy Asiakastyössä on hyvä tuntea ja tunnistaa haitalliset käytännöt, joita ovat esimerkiksi ihmiskauppa, lähisuhde tai "kunniaan" liittyvä väkivalta tai tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen.

Uutisia asiakastyössä toimiville

Uudistunut kotoutuminen.fi-verkkosivu palvelee kotoutumistoimijoita
1.9.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen ylläpitämän verkkopalvelun uudistus on edennyt. Vanha kotouttaminen.fi-sivusto lakkaa toimimasta ja kotoutuminen.fi:n beta-versiosta siirrytään varsinaiseen verkkopalveluun keskiviikkona 1.9.2020. Jatkossa käyttäjiä palvelee siis vain kotoutuminen.fi.
Kunnat tarjoavat monikielistä viestintää asioinnista koronavirustilanteessa
25.6.2021 | Uutinen
Monissa kunnissa maahanmuuttaneiden neuvontapisteet ohjaavat asiakkaita verkkoasioinnin tai puhelinpalveluiden pariin. Koronavirustilanteessa osa kunnista tarjoaa puhelinneuvontaa eri kielillä. Osa kunnista on myös julkaissut monikielistä tietoa koronaviruksesta. Uutisessa on otettu huomioon muut kielet kuin suomi ja ruotsi.
Maahanmuuttovirasto kehittää asiakaspalveluaan
10.6.2021 | Uutinen
Maahanmuuttovirasto tiedotti torstaina 10.6., että se pyrkii parantamaan asiakaspalveluaan useilla toimilla. Virasto avaa kesälle tuhansia uusia aikoja, lisää neuvontaa ja selvittää ajanvarausjärjestelmän uudistamista. Ruuhkautuminen johtuu vähäisestä henkilöstöstä ja koronaan liittyvistä rajoituksista.
Kotoutuminen.fi on julkaistu beta-versiona
8.6.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen ylläpitämä verkkopalvelu on uudistunut. Samalla verkkopalvelun nimi on muuttunut kotoutuminen.fi:ksi. Uudistuksen yhteydessä myös osaamiskeskuksen visuaalinen ilme muuttuu. Kotoutuminen.fi julkaistaan beta-versiona.
Ohjaus- ja neuvontapalveluiden haku on avattu
1.2.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on avannut maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen haettavaksi 3 miljoonaa euroa. Lisäksi toimintaan on käytettävissä vuoden 2020 talousarvion määrärahaa noin 700 000 euroa. Haku päättyy 26.3.2021.
Kaikki uutiset