Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit asiakastyössä

Asiakastyössä toimiva kohtaa maahanmuuttaneen kasvotusten, verkkoasioinnissa tai puhelimitse. Asiakasta kohden käytettävissä oleva aika on usein lyhyt. Nopeassa tilanteessa on mahdollista käyttää apuna tulkkausta, selkokieltä ja monikielisiä materiaaleja. Kohtaavan asiakastyön portaat on myös hyvä muistaa.

 

Tulkkaus ja kääntäminen Kotoutumislain mukaan viranomaisen on tarvittaessa huolehdittava tulkkaamisesta tai kääntämisestä. Asiakastyössä on myös huolehdittava siitä, että asiakas ymmärtää häntä koskevat asiat.
InfoFinland.fi InfoFinland on monikielinen verkkosivusto, joka kokoaa yhteen tärkeää tietoa Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle. Sivusto palvelee myös viranomaisia monikielisessä tiedotuksessa.
Ruotsinkielinen kotoutuminen Laki kotoutumisen edistämisestä antaa kotoutujalle mahdollisuuden valita ensimmäiseksi kotoutumiskielekseen ruotsin tai suomen.
Selkokieli Selkokieliset aineistot ovat hyvä apuväline esimerkiksi kielenoppimisen alkuvaiheessa, kun suomen kielen taidot eivät vielä riitä viranomaisviestinnän ymmärtämiseen.
Monikieliset materiaalit Monikieliset suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvät materiaalit tukevat kotoutumista. Voit hyödyntää materiaaleja myös esimerkiksi asiakaspalvelussa ja -ohjauksessa.
Haitallisten käytäntöjen tunnistaminen ja ehkäisy Asiakastyössä on hyvä tuntea ja tunnistaa haitalliset käytännöt, joita ovat esimerkiksi ihmiskauppa, lähisuhde tai "kunniaan" liittyvä väkivalta tai tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen.

Uutisia asiakastyössä toimiville

Maahanmuuttaneiden matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelujen vahvuuksista kootaan valtakunnalliset tunnuspiirteet
11.5.2022 | Uutinen
Maahanmuuttaneiden matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluilla on kunnasta riippuen erilaisia vahvuuksia. Nyt näiden vahvuuksien pohjalta pyritään tunnistamaan ja kehittämään palveluita yhdistävät valtakunnalliset tunnuspiirteet. Yhteisen piirteiden avulla ohjaus- ja neuvontapalvelut voivat kehittää toimintaansa ja vastata tulevaisuuden muutostarpeisiin. 
Maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalvelu: ilmoita yhteystiedot kartalle
3.5.2022 | Uutinen
Kotoutumisen osaamiskeskus kerää kuntien maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden yhteystietoja. Julkaisemme koko Suomen ohjaus- ja neuvontapalveluiden tiedot kotoutuminen.fi:ssä google maps -kartalla. Koonnilla pyritään lisäämään vuorovaikutusta eri kotoutumista edistävien viranomaisten ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden välillä, kertomaan ohjaus- ja neuvontapalveluiden kielivalikoimasta sekä tuomaan näkyväksi Suomen ohjaus- ja neuvontapalveluiden verkosto.
Yle aloittaa ukrainankielisen uutispalvelun 
2.5.2022 | Uutinen
Yle alkaa julkaista uutisia ukrainaksi keskiviikkona 4.5. Ukrainankielinen uutispalvelu täydentää Ylen venäjän- ja englanninkielisiä uutispalveluita ja tarjoaa Ukrainasta pakeneville tietoa omalla äidinkielellä. 
Videot kertovat Ukrainasta pakeneville työllistymisestä ja työelämän pelisäännöistä
29.4.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on tuottanut kaksi videota, joilla pyritään tavoittamaan Ukrainasta paenneita, tilapäistä suojelua hakeneita. Videoiden tavoitteena on antaa sotaa pakeneville ruohonjuuritason tietoa työllistymisestä ja estää haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksikäyttöä. Videoita voi jakaa vapaasti.
Koronaviruksesta on julkaistu ohjeita swahilin ja tigrinjan kielillä
14.4.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke on julkaissut ohjeita koronaviruksesta swahilin ja tigrinjan kielillä. Materiaalit tarjoavat omakielisiä ohjeita virukselta suojautumiseen ja taudin hoitoon. Ohjeet on tuotettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) materiaalien pohjalta yhteistyössä laitoksen asiantuntijoiden kanssa.
Kaikki uutiset