Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit asiakastyössä

Asiakastyössä toimiva kohtaa maahanmuuttaneen kasvotusten, verkkoasioinnissa tai puhelimitse. Asiakasta kohden käytettävissä oleva aika on usein lyhyt. Nopeassa tilanteessa on mahdollista käyttää apuna tulkkausta, selkokieltä ja monikielisiä materiaaleja. Kohtaavan asiakastyön portaat on myös hyvä muistaa.

 

Tulkkaus ja kääntäminen Kotoutumislain mukaan viranomaisen on tarvittaessa huolehdittava tulkkaamisesta tai kääntämisestä. Asiakastyössä on myös huolehdittava siitä, että asiakas ymmärtää häntä koskevat asiat.
InfoFinland.fi InfoFinland on monikielinen verkkosivusto, joka kokoaa yhteen tärkeää tietoa Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle. Sivusto palvelee myös viranomaisia monikielisessä tiedotuksessa.
Ruotsinkielinen kotoutuminen Laki kotoutumisen edistämisestä antaa kotoutujalle mahdollisuuden valita ensimmäiseksi kotoutumiskielekseen ruotsin tai suomen.
Selkokieli Selkokieliset aineistot ovat hyvä apuväline esimerkiksi kielenoppimisen alkuvaiheessa, kun suomen kielen taidot eivät vielä riitä viranomaisviestinnän ymmärtämiseen.
Monikieliset materiaalit Monikieliset suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvät materiaalit tukevat kotoutumista. Voit hyödyntää materiaaleja myös esimerkiksi asiakaspalvelussa ja -ohjauksessa.
Haitallisten käytäntöjen tunnistaminen ja ehkäisy Asiakastyössä on hyvä tuntea ja tunnistaa haitalliset käytännöt, joita ovat esimerkiksi ihmiskauppa, lähisuhde tai "kunniaan" liittyvä väkivalta tai tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen.

Uutisia asiakastyössä toimiville

Kela on julkaissut monikielistä materiaalia asiakasohjauksen tueksi
22.3.2024 | Uutinen
Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2024. Muutokset koskevat etuuksien määriä ja ehtoja. Kela on tuottanut asiakasohjauksen tueksi materiaalia muutoksista. Tietoa muutoksista yleiseen asumistukeen, työttömyystukeen ja toimeentulotukeen on koottu infolehtiseen, joka on saatavilla usealla eri kielellä.
Maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalvelut löytyvät nyt kätevästi kartalta 
22.12.2022 | Uutinen
Kotoutumisen osaamiskeskus on julkaissut sähköisen kartan kuntien maahanmuuttaneille tarjoamista ohjaus- ja neuvontapalveluista. Kartalta löytyvät ohjaus- ja neuvontapalveluiden yhteystiedot koko Suomen laajuisesti. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden koonnilla pyritään lisäämään vuorovaikutusta eri kotoutumista edistävien viranomaisten ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden välillä, kertomaan ohjaus- ja neuvontapalveluiden kielivalikoimasta sekä tuomaan näkyväksi Suomen ohjaus- ja neuvontapalveluiden verkosto.
Selkokielinen kotoutumislain käsikirja tukee kotoutumisen edistämistä
21.12.2022 | Uutinen
Kotoutuminen.fi:ssä on julkaistu selkokielinen kotoutumislain käsikirja kotoutumista edistävän työn tueksi. Selkosuomeksi kirjoitettu käsikirja noudattaa voimassa olevaa kotoutumislakia. Käsikirjassa on otettu julkaisuhetkellä huomioon se, että vuoden 2023 alusta myös hyvinvointialueet tarjoavat maahanmuuttaneille palveluja. Selkokäsikirjalle on myönnetty selkotunnus.
Uudistettuja kotoutumisen mallilomakkeita julkaistu
23.11.2022 | Uutinen
Kotoutumisen osaamiskeskus on uudistanut aiemmin vanhassa kotouttaminen.fi-verkkopalvelussa julkaistuja kotoutumisen mallilomakkeita. Uudet mallilomakkeet julkaistaan kotoutuminen.fi:ssä loppuvuoden aikana. Ensin julkaistaan alkuhaastattelun ja henkilön kotoutumissuunnitelman mallilomakkeet suomeksi. 
Ohjekortti kertoo, miten voit tunnistaa työperäisen hyväksikäytön tai ihmiskaupan
12.10.2022 | Uutinen
Ihmiskauppa on vakava henkilöön kohdistuva rikos, jossa rikoksentekijä hyödyntää uhrin haavoittuvuutta, luottamusta tai riippuvaisuutta itsestään ja saattaa tämän esimerkiksi työperäisen tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus on julkaissut ohjekortin, jonka avulla esimerkiksi kotoutumistyötä tekevä voi tunnistaa työperäisen hyväksikäytön tai ihmiskaupan. Kortti ohjeistaa myös, miten voi toimia, jos asiakaspalvelutilanteessa herää epäilys hyväksikäytöstä tai ihmiskaupasta.
Kaikki uutiset