Hyppää sisältöön

Tietoa Ukrainan tilanteeseen liittyen kotoutumistoimijoille

Kotoutumisen osaamiskeskus kokoaa tälle sivulle erityisesti viranomaisten ja valtion, mutta mahdollisesti myös kuntien ja järjestöjen tuottamaa viestintää Ukrainan ja Ukrainasta pakenevien tilanteeseen liittyen. Lisäksi sivulle on koottu kotoutuminen.fi:n uutiset aiheesta (sivun alalaita).

Tietoja voi käyttää tueksi erityisesti työssä, jossa ammattilainen kohtaa Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen koskettamia henkilöitä ja Suomessa tilapäistä suojelua saavia. Teemme yhteistyötä Ukrainan ja ukrainalaisten tilanteeseen liittyen muun muassa sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Maahanmuuttoviraston ja muiden keskeisten viranomaisten kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja kotoutumisen osaamiskeskus eivät vastaa sivulle linkitetyistä sisällöistä tai niiden ajantasaisuudesta. Kannustamme seuraamaan luotettavia viranomaislähteitä. Päivitämme sivua säännöllisesti. 

Usein kysyttyä Ukrainasta saapuvien palveluista (UKK):

Päivittyvää tietoa Ukrainasta saapuvien palveluista Suomessa

Sivu on päivitetty 24.2.2023

Hyödynnä linkkilistaa ohjaus- ja neuvontatyössä

Ukrainasta paenneiden tilanteeseen liittyvään tietoon ohjaavat linkit on julkaistu kotoutuminen.fi:ssä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja ukrainaksi. Huomioithan, että kieliversiot ovat juuri nyt käännettävinä, eivätkä kieliversiot välttämättä täsmää. Linkit on lajiteltu teemoittain ja numeroitu. 

Voit hyödyntää linkkilistat ohjaus- ja neuvontatyössä etsimällä esimerkiksi suomenkieliseltä sivulta asiakkaan tarvitseman tiedon ja hakemalla sen jälkeen ukrainankielisestä linkkilistasta vastaavan linkin ja tiedon ukrainaksi. Kaikkea linkkien takaista tietoa ei välttämättä löydy vielä ukrainaksi. Ohjaa aina oikean ja luotettavan palvelun pariin ja kerro, mistä lisätietoa on jatkossa löydettävissä.

Linkkilista ukrainaksi
Linkkilista venäjäksi 

Yleistä viranomaisviestintää Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan

 1. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Maahanmuuttovirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 2. Usein kysyttyjä kysymyksiä, Maahanmuuttovirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 3. Ukrainan matkustustiedote, ulkoministeriö (kielet: suomi, ruotsi)
 4. Venäjän matkustustiedote, ulkoministeriö (kielet: suomi, ruotsi)
 5. Suomen Kiovan lähetystön verkkosivut, ulkoministeriö (kielet: suomi, ruotsi, ukraina)
 6. Sisäasianhallinnon toiminta Ukrainan kriisissä, sisäministeriö (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 7. Ukrainasta siirtymään joutuneiden oleskelu Suomessa -muistio, sisäministeriö (kieli: suomi)
 8. Avun tarjoaminen ukrainalaisille, sisäministeriö (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 9. Ohjeita kunnille Ukrainasta paenneiden vastaanottoon, sisäministeriö (kielet: suomi, ruotsi)
 10. Valtioneuvoston koostesivu Venäjän hyökkäys Ukrainaan (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 11. Työ- ja elinkeinoministeriön koostesivu Venäjän hyökkäys Ukrainaan (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 12. Ulkoministeriön koostesivu Venäjän hyökkäys Ukrainaan (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 13. EU:n ajankohtaissivu Ukrainan tilanteesta (kielet mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 14. Opetustoimi, kansainväliset ohjelmat ja Ukrainan kriisi, Opetushallitus (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 15. Ukrainan sodan vaikutukset maahantuloon, Rajavartiolaitos (kielet: suomi, ruotsi, englanti, venäjä)
 16. Poliisin yhteystiedot tilapäistä suojelua hakeville, poliisi (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 17. Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista Kelan etuuksiin (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 18. Digi- ja väestötietoviraston ohjeet Ukrainasta saapuville (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 19. Tietoa Suomeen saapuvien mukana tulevista lemmikeistä, Ruokavirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)

Suomeen saapuville jaettavia viranomaisten materiaaleja

 1. Toimintaohjeita, kun saavut Ukrainasta Suomeen, Maahanmuuttovirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 2. Jaettavat ohjeet Ukrainasta paenneille, Maahanmuuttovirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 3. Kuvitettu ohje ukrainaksi, Maahanmuuttovirasto (kielet: ukraina)

Kotikunnan hakeminen ja kotikunnan saamisen vaikutukset palveluihin

 1. Ohjeet kotikunnan hakemiseen, Digi- ja väestötietovirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 2. Tietoa kotikunnasta, Digi- ja väestötietovirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 3. Tilapäinen suojelu ja kotikunta, Maahanmuuttovirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 4. Kotikunnan palvelut verrattuna vastaanottopalveluihin, Maahanmuuttovirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 5. Kotikunta Suomesta -esite (kielet: suomi, ruotsi, ukraina)
 6. Kotikunnan vaikutukset varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, Opetushallitus (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 7. Sosiaali- ja terveyspalvelut kotikunnan saaville ukrainalaisille, sosiaali- ja terveysministeriö (kielet: suomi, ruotsi, englanti)

Työnteko ja työllistyminen

 1. TEM:n ohje: Tilapäistä suojelua hakeneilla on oikeus tehdä töitä Suomessa (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 2. TE-palveluiden koostesivu Venäjän hyökkäys Ukrainaan (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 3. Työnhakijaksi ilmoittautuminen ja työnhaku Suomessa, TE-palvelut (kielet: suomi, ukraina)
 4. Työskentely Suomessa -esite, työ- ja elinkeinoministeriö (kielet: mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 5. Ohje työnteon aloittamisesta vastaanottokeskuksen asiakkaalle, Maahanmuuttovirasto (kielet: mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 6. Työnantajan velvollisuudet ulkomaalaista työvoimaa palkatessa, Maahanmuuttovirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 7. Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa -opas, työsuojeluhallinto (kielet mm. suomi, ruotsi englanti, ukraina, venäjä)
 8. Remote Ukraine -alusta työpaikkailmoituksiin (kielet mm. englanti, ukraina)
 9. Elinkeinoelämän keskusliiton Työstä turvaa -hanke (kielet: suomi, englanti, ukraina)
 10. Työelämän pelisäännöt, SAK (kielet: mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)

Hyvinvointi ja terveys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 1. Ukrainan sota, terveys ja hyvinvointi (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 2. Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy ja rokotukset (kielet: suomi, ruotsi)
 3. Rokotetun ohjeet (kielet mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 4. Suojaa itseäsi koronavirukselta -esite (kielet mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 5. PALOMA-osaamiskeskus – tukea pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön (kielet: suomi, englanti)
 6. Tulkkiavusteinen työskentely (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 7. Kulttuurisensitiivinen työote (kieli: suomi, ruotsi, englanti)

Sosiaali- ja terveysministeriö

 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ukrainasta tulleille henkilöille (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 2. Terveyssanastot turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa työskenteleville (sivun alalaita, kielet: mm. englanti, venäjä)

Varhaiskasvatus, perusopetus ja koulutus

 1. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla, opetus- ja kulttuuriministeriö (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 2. Tietoa Ukrainasta paenneille, Opetushallitus (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 3. Ohjeita varhaiskasvatukselle, kouluille ja oppilaitoksille Ukrainan kriisin käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 4. Esite perusopetuksesta Suomessa, Opetushallitus (kielet: englanti, ukraina)
 5. Study in Finland -korkeakoulujen opiskelumahdollisuudet ukrainalaisille (kieli: englanti)

Järjestöjen tuki Ukrainan tilanteeseen liittyen

 1. Kriisikeskus Monikan palvelunumerot ja chat (kielet mm. suomi, englanti, venäjä)
 2. Monika-naisten tuki kriisitilanteessa (kielet: suomi, englanti, ukraina)
 3. Mieli ry:n kriisipuhelin (kielet mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 4. Mitä voi tehdä, jos puheet sodasta ahdistavat? Mieli ry (kielet: suomi, ruotsi, englanti, venäjä)
 5. Kriisitilanteen kohtaaminen lapsen kanssa, Pelastakaa Lapset ry (kielet mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 6. Näin autamme lapsia Ukrainan kriisissä, Pelastakaa Lapset ry (kieli: suomi)
 7. Serene-toiminnan materiaalit mielenterveyden tueksi (kielet mm. suomi, englanti, ukraina, venäjä)
 8. Punaisen Ristin apu Ukrainan konfliktissa (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 9. Lapsen tai nuoren auttaminen kriisitilanteessa, Punainen Risti (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 10. Henkinen selviytyminen kriisitilanteessa, Punainen Risti (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 11. Henkisen tuen ohje, Punainen Risti (kielet mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 12. Lapsen suojaaminen uutistulvassa, Mannerheimin lastensuojeluliitto (kielet: suomi, ruotsi)
 13. Sodan käsitteleminen lapsen kanssa, Mannerheimin lastensuojeluliitto (kielet: suomi, ruotsi)
 14. Usein kysytyt kysymykset Ukrainan tilanteesta, Pakolaisapu (kieli: suomi)
 15. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa (kielet: suomi, englanti, ukraina)
 16. Apukeskus Ukrainasta paenneille Helsingissä, Ukrainalaisten yhdistys Suomessa (asiointi mm. ukrainaksi)
 17. Apua ukrainan pakolaisille, Ukrainalaisten yhdistys Suomessa (kielet: suomi, englanti, ukraina)
 18. Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö (SVK) (kielet: suomi, venäjä, puhelinneuvontaa myös ukrainaksi)
 19. Väestöliiton walk-in tukipiste (asiointi suomi, englanti, ukraina, venäjä)
 20. Ohjeita kuntien tueksi Ukrainan kriisin aikana, Kuntaliitto (kieli: suomi)
 21. Tilannekuva Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, Kuntaliitto (kieli: suomi)

Kuntien viestintää Ukrainan tilanteeseen liittyen

 1. Ajankohtaista tietoa Ukrainan tilanteesta, Helsingin kaupunki (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 2. Espoo tarjoaa neuvontaa Ukrainan tilanteeseen liittyen, Espoon kaupunki (asiointi mm. suomi, englanti ja puhelintulkin avulla omalla kielellä)
 3. Tietoa Ukrainasta Espooseen saapuvalle, Espoon kaupunki (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 4. Ukraine Help Center Espoo, Espoon kaupunki (asiointi ukrainaksi ja venäjäksi)
 5. Tietoa Ukrainasta Vantaalle saapuville, Vantaan kaupunki (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 6. Ukraine Help Center Vantaa, Vantaan kaupunki (asiointi ukrainaksi ja venäjäksi)
 7. Tietoa Ukrainasta Turkuun saapuville, Turun kaupunki (kielet: suomi, englanti, ukraina, venäjä)
 8. International House Turku tarjoaa apua ukrainan kielellä (asiointi ukrainaksi)
 9. Monikielinen neuvonta Mainio tarjoaa neuvontaa, Tampereen kaupunki (asiointi mm. ukraina, venäjä)
 10. Kysymyksiä ja vastauksia Ukrainan tilanteesta, Tampereen kaupunki (kielet: suomi, englanti)
 11. Tukea ja neuvontaa Ukrainan tilanteeseen, Jyväskylän kaupunki (kielet: suomi, englanti, ukraina)
 12. Tietoa Ukrainasta Laitilaan saapuville ukrainaksi, Laitilan kaupunki (kieli: ukraina)
 13. Tietoa Ukrainasta Ouluun saapuville, Oulun kaupunki (kielet: suomi, ukraina, englanti)
 14. Tietoa Ukrainasta Joensuuhun saapuville, Joensuun kaupunki (kielet: suomi, englanti, ukraina, venäjä)
 15. Tietoa Ukrainasta Kuopioon saapuville, Kuopion kaupunki (kielet: suomi, englanti, venäjä)
 16. Ohjeita Ukrainasta saapuville, Lahden kaupunki (kielet: suomi, englanti, ukraina)

Tietoa ukrainaksi, selkeällä suomella ja selkosuomeksi

 1. InfoFinland.fi-palvelu ukrainaksi (kieli: ukraina)
 2. Ylen ukrainankielinen uutispalvelu (kieli: ukraina)
 3. Selkokielistä tietoa Ukrainan sodasta, Selkokeskus (kieli: suomi)
 4. Selkosanomat (kielet: suomi, ruotsi)
 5. Selkokielisiä uutisia kuvilla, Selkosanomat (kieli: suomi)

Tukea suomen tai ruotsin kielen oppimiseen

Uutisia Ukrainan tilanteeseen liittyen

Tilapäinen suojelu ukrainasta sotaa pakeneville jatkuu 4.3.2026 asti
26.6.2024 | Uutinen
EU:n yleisten asioiden neuvosto on päättänyt 25.6.2024, että tilapäisen suojelun myöntämistä sotaa pakeneville ukrainalaisille jatketaan 4.3.2026 asti. Tilapäisen suojelun antaminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa.
Toimenpideohjelma tukee Ukrainasta paenneiden työllistymistä ja kuntiin siirtymistä
14.6.2024 | Uutinen
Hallituksen tänään julkaistu toimenpideohjelma sisältää 30 toimenpidettä, joilla tähdätään ukrainalaisten työllistymisen edistämiseen. Lisäksi lisätään omankielistä viestintää ja tuetaan ukrainalaisten kuntiin siirtymistä.
Sisäministeriön selvityksen mukaan Suomeen paenneet ukrainalaiset ovat aiempaa kiinnostuneempia jäämään Suomeen
22.3.2024 | Uutinen
Sisäministeriö on julkaissut selvityksen Suomeen panneiden ukrainalaisten tilanteesta. Selvityksessä tarkastellaan ukrainalaisten tilapäistä suojelua saavien oleskelua ja työllistymistä, kotikunnan hakemista sekä tulevaisuuden suunnitelmia ja mahdollista paluuta Ukrainaan.