Hyppää sisältöön

Tietoa Ukrainan tilanteeseen liittyen kotoutumistoimijoille

Kotoutumisen osaamiskeskus kokoaa tälle sivulle erityisesti viranomaisten ja valtion, mutta mahdollisesti myös kuntien ja järjestöjen tuottamaa viestintää Ukrainan ja Ukrainasta pakenevien tilanteeseen liittyen. Lisäksi sivulle on koottu kotoutuminen.fi:n uutiset aiheesta (sivun alalaita).

Tietoja voi käyttää tueksi erityisesti työssä, jossa ammattilainen kohtaa Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen koskettamia henkilöitä. Teemme yhteistyötä Ukrainan ja ukrainalaisten tilanteeseen liittyen muun muassa sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Maahanmuuttoviraston ja muiden keskeisten viranomaisten kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja kotoutumisen osaamiskeskus eivät vastaa sivulle linkitetyistä sisällöistä tai niiden ajantasaisuudesta. Kannustamme seuraamaan luotettavia viranomaislähteitä. Päivitämme sivua säännöllisesti. 

Lisätietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK):

Päivittyvää tietoa Ukrainasta saapuvien palveluista Suomessa

Sivu on päivitetty 20.6.2022

Hyödynnä linkkilista ohjaus- ja neuvontatyössä

Ukrainasta paenneiden tilanteeseen liittyvään tietoon ohjaavat linkit on julkaistu kotoutuminen.fi:ssä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja ukrainaksi. Kieliversiot ovat keskenään identtiset. Lisäksi linkit on lajiteltu teemoittain ja numeroitu, jotta käyttäjän olisi helppo löytää vastaava linkki eri kieliversioista.

Voit hyödyntää linkkilistat ohjaus- ja neuvontatyössä etsimällä esimerkiksi suomenkieliseltä sivulta asiakkaan tarvitseman tiedon ja hakemalla sen jälkeen ukrainankielisestä linkkilistasta vastaavan linkin ja tiedon ukrainaksi. Kaikkea linkkien takaista tietoa ei välttämättä löydy vielä ukrainaksi. Ohjaa aina oikean ja luotettavan palvelun pariin ja kerro, mistä lisätietoa on jatkossa löydettävissä.

Linkkilista ukrainaksi

Linkkilista venäjäksi 
 

Yleistä viranomaisviestintää Ukrainan tilanteeseen liittyen

 1. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Maahanmuuttovirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 2. Usein kysyttyjä kysymyksiä, Maahanmuuttovirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 3. Ukrainan matkustustiedote, ulkoministeriö (kielet: suomi, ruotsi)
 4. Venäjän matkustustiedote, ulkoministeriö (kielet: suomi, ruotsi)
 5. Suomen Kiovan lähetystön verkkosivut, ulkoministeriö (kielet: suomi, ruotsi, ukraina)
 6. Sisäasianhallinnon toiminta Ukrainan kriisissä, sisäministeriö (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 7. Ukrainasta siirtymään joutuneiden oleskelu Suomessa -muistio, sisäministeriö (kieli: suomi)
 8. Avun tarjoaminen ukrainalaisille, sisäministeriö (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 9. Ohjeita kunnille Ukrainasta paenneiden vastaanottoon, sisäministeriö (kielet: suomi, ruotsi)
 10. Valtioneuvoston koostesivu Venäjän hyökkäys Ukrainaan (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 11. Työ- ja elinkeinoministeriön koostesivu Venäjän hyökkäys Ukrainaan (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 12. Ulkoministeriön koostesivu Venäjän hyökkäys Ukrainaan (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 13. EU:n ajankohtaissivu Ukrainan tilanteesta (kielet mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 14. Opetustoimi, kansainväliset ohjelmat ja Ukrainan kriisi, Opetushallitus (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 15. Ukrainan sodan vaikutukset maahantuloon, Rajavartiolaitos (kielet: suomi, ruotsi, englanti, venäjä)
 16. Poliisin yhteystiedot tilapäistä suojelua hakeville, poliisi (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 17. Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista Kelan etuuksiin (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 18. Väliaikainen perustoimeentulotuki turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevalle, Kela (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 19. Tietoa Ukrainan tilanteesta ukrainaksi, Kela (kieli: ukraina)
 20. Tietoa Ukrainan tilanteesta venäjäksi, Kela (kieli: venäjä)
 21. Tietoa Suomeen saapuvien mukana tulevista lemmikeistä, Ruokavirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)

Suomeen saapuville jaettavia viranomaisten materiaaleja

 1. Toimintaohjeita, kun saavut Ukrainasta Suomeen, Maahanmuuttovirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 2. Jaettavat ohjeet Ukrainasta paenneille, Maahanmuuttovirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 3. Tilapäisen suojelun hakeminen, Maahanmuuttovirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)

Työnteko ja työllistyminen

 1. Työ- ja elinkeinoministeriön ohje sotaa pakeneville: Tilapäistä suojelua saavalla on oikeus tehdä töitä Suomessa (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 2. TE-palveluiden koostesivu Venäjän hyökkäys Ukrainaan (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 3. Työnhakijaksi ilmoittautuminen ja työnhaku Suomessa, TE-palvelut (kielet: suomi, ukraina)
 4. Työskentely Suomessa -esite, työ- ja elinkeinoministeriö (kielet mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 5. Ohje työnteon aloittamisesta vastaanottokeskuksen asiakkaalle, Maahanmuuttovirasto (kielet mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 6. Työnantajan velvollisuudet ulkomaalaista työvoimaa palkatessa, Maahanmuuttovirasto (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 7. Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa, työsuojeluhallinto (kielet mm. suomi, ruotsi englanti, ukraina, venäjä)
 8. Remote Ukraine -alusta työpaikkailmoituksiin (kielet mm. englanti, ukraina)
 9. Elinkeinoelämän keskusliiton Työstä turvaa -hanke (kielet: suomi, englanti, ukraina)
 10. Työelämän pelisäännöt (kielet mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)

Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tietoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 1. Ukrainan sota, terveys ja hyvinvointi (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 2. Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy ja rokotukset (kielet: suomi, ruotsi)
 3. Rokotetun ohjeet (kielet mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 4. Suojaa itseäsi koronavirukselta -esite (kielet mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 5. PALOMA-osaamiskeskus – tukea pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön (kielet: suomi, englanti)
 6. Tulkkiavusteinen työskentely (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 7. Kulttuurisensitiivinen työote (kielet: suomi, ruotsi, englanti)

Sosiaali- ja terveysministeriö

 1. Terveyssanastot turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa työskenteleville (sivun alalaita, kielet mm. englanti, venäjä)
 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ukrainasta tulleille henkilöille -kuntainfo (kielet: suomi, ruotsi)

Opetushallitus

 1. Ohjeita varhaiskasvatukselle, kouluille ja oppilaitoksille Ukrainan kriisin käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 2. Study in Finland -korkeakoulujen opiskelumahdollisuudet ukrainalaisille (kieli: englanti)

Järjestöjen tuki Ukrainan tilanteeseen liittyen

 1. Kriisikeskus Monikan palvelunumerot ja chat (kielet mm. suomi, englanti, venäjä)
 2. Monika-naisten tuki kriisitilanteessa (kielet: suomi, englanti, ukraina)
 3. Mieli ry:n kriisipuhelin (kielet mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 4. Mitä voi tehdä, jos puheet sodasta ahdistavat? Mieli ry (kielet: suomi, ruotsi, englanti, venäjä)
 5. Kriisitilanteen kohtaaminen lapsen kanssa, Pelastakaa Lapset ry (kielet mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 6. Näin autamme lapsia Ukrainan kriisissä, Pelastakaa Lapset ry (kieli: suomi)
 7. Serene-toiminnan materiaalit mielenterveyden tueksi (kielet mm. suomi, englanti, ukraina, venäjä)
 8. Punaisen Ristin apu Ukrainan konfliktissa (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 9. Lapsen tai nuoren auttaminen kriisitilanteessa, Punainen Risti (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 10. Henkinen selviytyminen kriisitilanteessa, Punainen Risti (kielet: suomi, ruotsi, englanti)
 11. Henkisen tuen ohje, Punainen Risti (kielet mm. suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 12. Lapsen suojaaminen uutistulvassa, Mannerheimin lastensuojeluliitto (kielet: suomi, ruotsi)
 13. Sodan käsitteleminen lapsen kanssa, Mannerheimin lastensuojeluliitto (kielet: suomi, ruotsi)
 14. Usein kysytyt kysymykset Ukrainan tilanteesta, Pakolaisapu (kieli: suomi)
 15. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa (kielet: suomi, englanti, ukraina)
 16. Apua ukrainan pakolaisille, Ukrainalaisten yhdistys Suomessa (kielet: suomi, englanti, ukraina)
 17. Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö (SVK) (kielet: suomi, venäjä, puhelinneuvontaa myös ukrainaksi)
 18. Väestöliiton walk-in tukipiste (asiointi suomi, englanti, ukraina, venäjä)
 19. Ohjeita kuntien tueksi Ukrainan kriisin aikana, Kuntaliitto (kieli: suomi)
 20. Tilannekuva Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, Kuntaliitto (kieli: suomi)

Kuntien viestintää Ukrainan tilanteeseen liittyen

 1. Ajankohtaista tietoa Ukrainan tilanteesta, Helsingin kaupunki (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 2. Apukeskus Ukrainasta paenneille Helsingissä, Ukrainalaisten yhdistys Suomessa (asiointi mm. ukrainaksi)
 3. Espoo tarjoaa neuvontaa Ukrainan tilanteeseen liittyen, Espoon kaupunki (asiointi mm. suomi, englanti ja puhelintulkin avulla omalla kielellä)
 4. Tietoa Ukrainasta Espooseen saapuvalle, Espoon kaupunki (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina)
 5. Ukraine Help Center Espoo, Espoon kaupunki (asiointi ukrainaksi ja venäjäksi)
 6. Tietoa Ukrainasta Vantaalle saapuville, Vantaan kaupunki (kielet: suomi, ruotsi, englanti, ukraina, venäjä)
 7. Ukraine Help Center Vantaa, Vantaan kaupunki (asiointi ukrainaksi ja venäjäksi)
 8. Tietoa Ukrainasta Turkuun saapuville, Turun kaupunki (kielet: suomi, englanti, ukraina, venäjä)
 9. International House Turku tarjoaa apua ukrainan kielellä (asiointi ukrainaksi)
 10. Monikielinen neuvonta Mainio tarjoaa neuvontaa, Tampereen kaupunki (asiointi mm. ukraina, venäjä)
 11. Kysymyksiä ja vastauksia Ukrainan tilanteesta, Tampereen kaupunki (kielet: suomi, englanti)
 12. Tukea ja neuvontaa Ukrainan tilanteeseen, Jyväskylän kaupunki (kielet: suomi, englanti, ukraina)
 13. Tietoa Ukrainasta Laitilaan saapuville ukrainaksi, Laitilan kaupunki (kieli: ukraina)
 14. Tietoa Ukrainasta Ouluun saapuville, Oulun kaupunki (kielet: suomi, ukraina, englanti)
 15. Tietoa Ukrainasta Joensuuhun saapuville, Joensuun kaupunki (kielet: suomi, englanti, ukraina, venäjä)
 16. Tietoa Ukrainasta Kuopioon saapuville, Kuopion kaupunki (kielet: suomi, englanti, venäjä)

Tietoa ukrainaksi, selkeällä suomella ja selkosuomeksi

 1. Ylen ukrainankielinen uutispalvelu (kieli: ukraina)
 2. Selkokielistä tietoa Ukrainan sodasta (kieli: suomi)
 3. Selkosanomat (kielet: suomi, ruotsi)
 4. Selkokielisiä uutisia kuvilla (kieli: suomi)

Tukea suomen tai ruotsin kielen oppimiseen

Uutisia Ukrainan tilanteeseen liittyen

Kuntia kehotetaan huomioimaan vuoden 2023 alussa voimaan tulevat kotoutumislain muutokset
22.11.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö kehottaa kuntia varautumaan ja valmistautumaan vuoden 2023 alussa voimaan tuleviin kotoutumislain muutoksiin sekä tilapäistä suojelua saavien kuntiin siirtymiseen. Ajankohtaista tietoa lakimuutoksista, tehtävien järjestämisvastuista ja tilapäistä suojelua saavien palveluista ja korvauksista on koottu kirjeeseen.
Hallitus esittää kuntakokeilulakiin muutoksia, joilla parannettaisiin Ukrainasta sotaa paenneiden ja osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä
18.11.2022 | Uutinen
Hallitus esittää muutoksia työllisyyden kuntakokeilusta annettuun lakiin. Lakimuutoksen myötä työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaita olisivat jatkossa myös tilapäistä suojelua saavat. Tavoitteena on edistää tilapäistä suojelua saavien työllistymistä.
Kotoutumislakiin ja vastaanottolakiin esitetään muutoksia Ukrainasta paenneiden palveluiden turvaamiseksi
16.9.2022 | Uutinen
Suomessa on yli 38 000 tilapäistä suojelua hakenutta, jotka ovat paenneet Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Jotta Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua saavien palvelut voidaan turvata, hallitus on esittänyt muutoksia kotoutumislakiin ja vastaanottolakiin. Muutosten avulla kunnille ja hyvinvointialueille voitaisiin esimerkiksi maksaa korvauksia palveluiden järjestämisestä.