Hoppa till innehåll

Information till dig som företräder en ensamkommande minderårig

Som företrädare för en minderårig ser du till att barnets rättigheter tillgodoses i asylprocessen. Företrädaren är den minderåriga asylsökandes hjälp och stöd och för vårdnadshavarens talan i asylprocessen. Här finns också information för den som överväger att bli företrädare för minderårig.

Ben och resväska på tunnelbanan

Utbildning för företrädare I webbutbildningen Osaava edustaja (endast på finska) lär du dig grunderna om företrädarskapet och företrädarens uppgifter samt frågor och lagstiftning som rör ensamkommande barn i Finland.
Handbok om företrädande av minderåriga Handboken ger information och anvisningar till företrädare för minderåriga som fått uppehållstillstånd i Finland och som bor här utan vårdnadshavare.
Handbok om stöd till minderåriga Handboken är avsedd för personer som arbetar med ensamkommande minderåriga vid familjegrupphem eller stödboendeenheter.
Flyktingar och personer som får internationellt skydd Här finns information om kvotflyktingars och asylsökandes ankomst till Finland och mottagande i kommunen.
Barn, unga och familjer Till integrationsarbetet bland barn, unga och familjer hör till exempel familjeorientering, stöd för barns och ungas integration, företrädande av minderåriga, eftervård och familjeåterförening.
Partnerskapsprogrammet Målet med partnerskapsprogrammet är att skapa, identifiera och stödja möjligheter till integrationsfrämjande samarbete.

Nyheter till dig som agerar som företrädare för mindeårig

Partnerskapsplattform – samarbetsyta för aktörer inom integration och flyktingmottagning öppnas idag!
2.12.2021 | Nyhet
Partnerskapsplattformen är en interaktiv, digital och gemensam samarbetsyta för aktörer, sakkunniga, intressentgrupper och nätverk inom integration, invandring och flyktingmottagning. Plattformen öppnas för användarna torsdagen den 2 december 2021 som betaversion. Registrera dig på plattformen och kom med i gemenskapen på Partnerskapsplattformen!
Den förnyade webbsidan integration.fi betjänar integrationsaktörer
1.9.2021 | Nyhet
Reformen av den webbtjänst som upprätthålls av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare har framskridit. Den gamla webbplatsen integration.fi upphör att fungera och man övergår från betaversionen av integration.fi till den egentliga webbtjänsten onsdagen den 1 september 2020. I fortsättningen betjänas användarna alltså endast av integration.fi.
Integration.fi har publicerats som betaversion
8.6.2021 | Nyhet
Den webbtjänst som upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet har förnyats. Samtidigt har webbtjänstens finskspråkiga namn ändrats till kotoutuminen.fi. I samband med reformen får kompetenscentret också en ny visuell profil. Integration.fi publiceras som betaversion.
Läroplikten utvidgas 2021
16.4.2021 | Nyhet
I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering utvidgas läroplikten 2021. I och med utvidgningen höjs läropliktsåldern till 18 år och handledningen och elevvårds-tjänsterna stärks.
Den övre åldersgränsen för eftervård av unga som kommit till Finland utan vårdnadshavare höjs
29.5.2020 | Nyhet
Regeringen föreslår en ändring av lagen om främjande av integration i syfte att höja den övre åldersgränsen för eftervården. I och med lagändringen kan minderåriga asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare omfattas av stödåtgärder som kan jämställas med eftervård inom barnskyddet tills han eller hon fyller 25 år. Ändringen gäller unga som har beviljats uppehållstillstånd.
Alla nyheter