Hoppa till innehåll

Företrädande av minderåriga utan vårdnadshavare i integrationsfasen

Handboken Företrädande av minderåriga utan vårdnadshavare i integrationsfasen ger information och anvisningar till företrädare för minderåriga som fått uppehållstillstånd i Finland och som bor här utan vårdnadshavare. Handboken har sammanställts vid arbets- och näringsministeriet våren 2017. Syftet är att den ska underlätta och stödja företrädarnas arbete genom att redogöra för vissa huvudpunkter på vägen till integration när det gäller minderåriga utan vårdnadshavare.

Handboken hjälper dig i ditt arbete

Handboken ger nyttig information om vägen till integration, och de myndighetsfrågor som denna involverar, för minderåriga som fått uppehållstillstånd i Finland och som bor här utan vårdnadshavare. Den innehåller också hänvisningar till lagstiftning och anvisningar samt riktlinjer och anvisningar om företrädarens roll under integrationen.

Notera! Innehållet i handboken är delvis inaktuellt och innehållet kommer att uppdateras under 2024.

Ladda ner handboken här:
Företrädande av minderåriga utan vårdnadshavare i integrationsfasen