Hoppa till innehåll

Information till dig som är forskare

Forskarna producerar material för beslutsfattandet och studerar integrationen och flyktingmottagningen som samhälleliga fenomen. Kompetenscentrets databaser, statistiska översikter och publikationer behandlar dessa teman på ett mångsidigt sätt.

Kvinna på jobbet

Integrationsdatabas Integrationsdatabasen är en öppen, registerbaserad databas över statistiska data, ur vilken det går att få omfattande information om invandrarbefolkningen i Finland.
Databasen Integrationindikatorer Med hjälp av databasen kan du följa läget för integration och hur den utvecklas i Finland.
Publikationer Kompetenscentret för integration beställer och genomför utredningar och undersökningar om invandring, integration och flyktingmottagning.
Prioriteringarna i främjandet av integration Till den lagstiftning som styr integrationsfrämjandet anknyter integrationsfrämjande program, branschöverskridande samarbete och partnerskap mellan olika aktörer.
Kommunernas integrationsprogram Här finns kommunernas integrationsprogram och en sammanfattning av regionernas integrationsarbete.
Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande Målet med partnerskapsprogrammet är att skapa, identifiera och stödja möjligheter till integrationsfrämjande samarbete.

Nyheter till forskare

Partnerskapsplattform – samarbetsyta för aktörer inom integration och flyktingmottagning öppnas idag!
2.12.2021 | Nyhet
Partnerskapsplattformen är en interaktiv, digital och gemensam samarbetsyta för aktörer, sakkunniga, intressentgrupper och nätverk inom integration, invandring och flyktingmottagning. Plattformen öppnas för användarna torsdagen den 2 december 2021 som betaversion. Registrera dig på plattformen och kom med i gemenskapen på Partnerskapsplattformen!
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskade något snabbare i september än tidigare
26.10.2021 | Nyhet
Enligt sysselsättningsöversikten för oktober var antalet utländska arbetslösa arbetssökande i september -7 procent mindre än i augusti. Antalet deltagare i sysselsättningsfrämjande service har ökat något, varmed minskningen av arbetslösheten inte nödvändigtvis har ökat sysselsättningen i motsvarande grad.
Den svenska översättningen av integrationsordlistan har publicerats 
12.10.2021 | Nyhet
Den svenska översättningen av integrationsordlistan har publicerats. Ordlistan publicerades ursprungligen på finska tillsammans med de svenskspråkiga motsvarigheterna i juni 2021. Nu har även definitioner av termerna och anmärkningar på svenska tagits in till ordlistan. 
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskar långsamt, men sysselsättningsgraden och graden av deltagande är höga
21.9.2021 | Nyhet
Enligt sysselsättningsöversikten för september återgår antalet utländska arbetslösa arbetssökande fortfarande klart långsammare till nivån före pandemin än antalet finländska arbetslösa arbetssökande och den regionala utvecklingen har varit ojämn. Samtidigt har dock sysselsättnings- och deltagandegraden för dem som är födda utomlands stigit.
Arbets- och näringsministeriet inför nya e-postadresser – den nya gov.fi-ändelsen i bruk från och med den 20 september 2021
17.9.2021 | Nyhet
Alla ministerier får nya e-postadresser med ändelsen gov.fi under 2021. Från och med september har e-postadresserna till anställda vid Arbets- och näringsministeriet formen [email protected] Ändringen gäller också kompetenscentret för integration av invandrare och Partnerskapsprogrammet.
Alla nyheter