Hoppa till innehåll

Information till dig som är forskare

Forskarna producerar material för beslutsfattandet och studerar integrationen och flyktingmottagningen som samhälleliga fenomen. Kompetenscentrets databaser, statistiska översikter och publikationer behandlar dessa teman på ett mångsidigt sätt.

Kvinna på jobbet

Integrationsdatabas Integrationsdatabasen är en öppen, registerbaserad databas över statistiska data, ur vilken det går att få omfattande information om invandrarbefolkningen i Finland.
Databasen Integrationindikatorer Med hjälp av databasen kan du följa läget för integration och hur den utvecklas i Finland.
Publikationer Kompetenscentret för integration beställer och genomför utredningar och undersökningar om invandring, integration och flyktingmottagning.
Prioriteringarna i främjandet av integration Till den lagstiftning som styr integrationsfrämjandet anknyter integrationsfrämjande program, branschöverskridande samarbete och partnerskap mellan olika aktörer.
Kommunernas integrationsprogram Här finns kommunernas integrationsprogram och en sammanfattning av regionernas integrationsarbete.
Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande Målet med partnerskapsprogrammet är att skapa, identifiera och stödja möjligheter till integrationsfrämjande samarbete.

Nyheter till forskare

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande har minskat och sysselsättningsgraden är högre än någonsin under 2000-talet
21.12.2021
Enligt sysselsättningsöversikten för december har antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskat med 10 procent jämfört med november 2020. Antalet utländska arbetslösa arbetssökande har minskat nästan överallt i Finland, men antalet långtidsarbetslösa är fortfarande högt. 
Partnerskapsplattform – samarbetsyta för aktörer inom integration och flyktingmottagning öppnas idag!
2.12.2021 | Nyhet
Partnerskapsplattformen är en interaktiv, digital och gemensam samarbetsyta för aktörer, sakkunniga, intressentgrupper och nätverk inom integration, invandring och flyktingmottagning. Plattformen öppnas för användarna torsdagen den 2 december 2021 som betaversion. Registrera dig på plattformen och kom med i gemenskapen på Partnerskapsplattformen!
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskade i oktober, men de regionala skillnaderna är stora
23.11.2021 | Nyhet
Enligt sysselsättningsöversikten för november har antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskat med -6 procent jämfört med oktober 2020. Antalet arbetslösa arbetssökande har minskat avsevärt i Södra Österbotten, Österbotten, Åland, Lappland och Birkaland, medan antalet arbetslösa arbetssökande har ökat i vissa regioner.
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskade något snabbare i september än tidigare
26.10.2021 | Nyhet
Enligt sysselsättningsöversikten för oktober var antalet utländska arbetslösa arbetssökande i september -7 procent mindre än i augusti. Antalet deltagare i sysselsättningsfrämjande service har ökat något, varmed minskningen av arbetslösheten inte nödvändigtvis har ökat sysselsättningen i motsvarande grad.
Den svenska översättningen av integrationsordlistan har publicerats 
12.10.2021 | Nyhet
Den svenska översättningen av integrationsordlistan har publicerats. Ordlistan publicerades ursprungligen på finska tillsammans med de svenskspråkiga motsvarigheterna i juni 2021. Nu har även definitioner av termerna och anmärkningar på svenska tagits in till ordlistan. 
Alla nyheter