Hoppa till innehåll

Information till dig som är forskare

Forskarna producerar material för beslutsfattandet och studerar integrationen och flyktingmottagningen som samhälleliga fenomen. Kompetenscentrets databaser, statistiska översikter och publikationer behandlar dessa teman på ett mångsidigt sätt.

Kvinna på jobbet

Integrationsdatabas Integrationsdatabasen är en öppen, registerbaserad databas över statistiska data, ur vilken det går att få omfattande information om invandrarbefolkningen i Finland.
Databasen Integrationindikatorer Med hjälp av databasen kan du följa läget för integration och hur den utvecklas i Finland.
Publikationer Kompetenscentret för integration beställer och genomför utredningar och undersökningar om invandring, integration och flyktingmottagning.
Prioriteringarna i främjandet av integration Till den lagstiftning som styr integrationsfrämjandet anknyter integrationsfrämjande program, branschöverskridande samarbete och partnerskap mellan olika aktörer.
Kommunernas integrationsprogram Här finns kommunernas integrationsprogram och en sammanfattning av regionernas integrationsarbete.
Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande Målet med partnerskapsprogrammet är att skapa, identifiera och stödja möjligheter till integrationsfrämjande samarbete.

Nyheter till forskare

Sysselsättningsgraden bland utländska medborgare sjunker
21.6.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet förutspår i sin senaste arbetsmarknadsprognos på kort sikt att långtidsarbetslösheten stannar på en mycket högre nivå än före coronakrisen. Detta verkar också gälla utländska arbetslösa arbetssökande.
Var tionde utländsk arbetslös arbetssökande är från Ukraina
26.10.2022 | Nyhet
Enligt sysselsättningsöversikten för oktober utgör ukrainare snart den största gruppen bland arbetslösa arbetssökande enligt nationalitet. Antalet arbetslösa arbetssökande har ökat i synnerhet i de närings-, trafik- och miljöcentralsområ-den där det finns många personer som får tillfälligt skydd.
Undersökningen MoniSuomi samlar information om hälsa och välfärd hos den befolkning som fötts utomlands – enkätundersökningen producerar viktig bakgrundsinformation om integrationsläget i Finland
8.9.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare deltar i finansieringen av Institutet för hälsa och välfärds nationella undersökning om hälsa, välfärd och tjänster för personer födda utomlands (MoniSuomi). Insamlingen av uppgifter för undersökningen MoniSuomi inleddes i början av september. Med hjälp av den information som samlas in genom undersökningen MoniSuomi strävar man efter att främja likabehandlingen av invandrarbefolkningen i Finland.
Den uppdaterade guiden Välkommen till Finland har publicerats
23.5.2022 | Nyhet
En uppdaterad version av guiden Välkommen till Finland har nu publicerats. Innehållet i den tidigare versionen av guiden var föråldrat. Därför uppdaterades guiden under hösten 2021 och våren 2022 i samarbete med olika myndigheter och webbplatsen InfoFinlands redaktion. I samband med publiceringen har de lagstadgade distributörerna av guiden fått uppdaterade beställnings- och distributionsanvisningar. Övriga aktörer kan beställa kortet Välkommen till Finland, som upplyser om att guiden finns på arbets- och näringsministeriets webbplats. I samband med uppdateringen publicerar arbets- och näringsministeriet nya språkversioner av broschyren på ukrainska och vietnamesiska.
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande har minskat och sysselsättningsgraden är högre än någonsin under 2000-talet
21.12.2021
Enligt sysselsättningsöversikten för december har antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskat med 10 procent jämfört med november 2020. Antalet utländska arbetslösa arbetssökande har minskat nästan överallt i Finland, men antalet långtidsarbetslösa är fortfarande högt. 
Alla nyheter