Hoppa till innehåll

Information till dig som är forskare

Forskarna producerar material för beslutsfattandet och studerar integrationen och flyktingmottagningen som samhälleliga fenomen. Kompetenscentrets databaser, statistiska översikter och publikationer behandlar dessa teman på ett mångsidigt sätt.

Kvinna på jobbet

Integrationsdatabas Integrationsdatabasen är en öppen, registerbaserad databas över statistiska data, ur vilken det går att få omfattande information om invandrarbefolkningen i Finland.
Databasen Integrationindikatorer Med hjälp av databasen kan du följa läget för integration och hur den utvecklas i Finland.
Publikationer Kompetenscentret för integration beställer och genomför utredningar och undersökningar om invandring, integration och flyktingmottagning.
Prioriteringarna i främjandet av integration Till den lagstiftning som styr integrationsfrämjandet anknyter integrationsfrämjande program, branschöverskridande samarbete och partnerskap mellan olika aktörer.
Kommunernas integrationsprogram Här finns kommunernas integrationsprogram och en sammanfattning av regionernas integrationsarbete.
Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande Målet med partnerskapsprogrammet är att skapa, identifiera och stödja möjligheter till integrationsfrämjande samarbete.

Nyheter till forskare

Den förnyade webbsidan integration.fi betjänar integrationsaktörer
1.9.2021 | Nyhet
Reformen av den webbtjänst som upprätthålls av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare har framskridit. Den gamla webbplatsen integration.fi upphör att fungera och man övergår från betaversionen av integration.fi till den egentliga webbtjänsten onsdagen den 1 september 2020. I fortsättningen betjänas användarna alltså endast av integration.fi.
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande är klart större än 2019 års nivå, men det syns ingen betydande minskning i sysselsättningsgraden
24.8.2021 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande är större än i juli 2019 och antalet har minskat långsammare än antalet finländska arbetslösa arbetssökande. Sysselsättningen har åter-hämtat sig långsamt i synnerhet i Nyland. Siffrorna för juli har påverkats av sommarens säsongsarbetslöshet.
En utredning om kommunernas program för integrationsfrämjande har inletts
4.8.2021 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare har beställt en utredning om kommunernas program för integrationsfrämjande. Syftet med utredningen är att skapa en helhetsbild av innehållet i och processerna för utarbetandet av integrationsprogrammen och programmens betydelse för det integrationsfrämjande arbetet lokalt och regionalt. Utredningen genomförs av konsult- och forskningsbolaget Innolink tillsammans med Migrationsinstitutet.
Arbetslösheten bland utländska medborgare sjunker långsamt i synnerhet i Nyland
2.8.2021 | Nyhet
Arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund och personer med ett främmande språk som modersmål har minskat i hela landet, men är fortfarande på en högre nivå än före coronakrisen. Minskningen av antalet arbetslösa har varit långsammast i Nyland.
Integrationsordlista förenhetligar användningen av begreppen integrationslag och de tjänster som stöder integration
22.6.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har publicerat en integrationsordlista som svarar på behovet av att förenhetliga tillämpningen av den gällande integrationslagen och de begrepp som används för de tjänster som den anvisar. Publikationen av ordlistan är också en öppning till en mer omfattande granskning av begreppen integration och invandring. Avsikten är att diskussionen om begreppen fortsätter vid tillställningar som riktar sig till olika målgrupper på hösten och i och med revideringen av integrationslagen. 
Alla nyheter