Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit tutkijana

Tutkijat tuottavat aineistoa päätöksenteon taustalle ja tarkastelevat kotoutumista ja pakolaisten vastaanottoa yhteiskunnallisina ilmiöinä. Osaamiskeskuksen tietokannat, tilastokatsaukset ja julkaisut käsittelevät teemoja monipuolisesti.

Nainen työpisteen ääressä

Kototietokanta Kototietokanta on avoin, rekisteripohjainen tilastotietokanta, joka tarjoaa kattavasti maahanmuuttajaväestöstä Suomessa.
Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta Kotoutumisen indikaattorit -tietokannan avulla voidaan seurata kotoutumisen tilaa ja sen kehittymistä Suomessa.
Julkaisut Kotoutumisen osaamiskeskus tilaa ja toteuttaa selvityksiä ja tutkimuksia maahanmuutosta, kotoutumisesta ja pakolaisten vastaanotosta.
Kotoutumisen edistämisen painopisteet Kotoutumisen edistämistä ohjaavaan lainsäädäntöön liittyvät kotoutumista edistävät ohjelmat, monialainen yhteistyö ja eri toimijoiden väliset kumppanuudet.
Kuntien kotouttamisohjelmat Löydät kuntien kotouttamisohjelmat osiosta alueellinen yhteistyö.
Kumppanuusohjelma Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.

Uutisia tutkijoille

Tuoreen selvityksen mukaan Maahanmuuttovirasto huomioi turvapaikkapäätöksissä lapsen edun
9.9.2022 | Uutinen
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on tehnyt Maahanmuuttoviraston pyynnöstä selvityksen lapsen edun huomioimisesta turvapaikkapäätöksenteossa. Selvityksen mukaan lapsen edun arviointi on vakiintunut osa Maahanmuuttoviraston kansallista turvapaikkamenettelyä. Selvityksessä annetaan myös suosituksia lasten turvapaikkahakemusten käsittelyyn ja kehittämiseen.
MoniSuomi-tutkimus kerää tietoa ulkomailla syntyneen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista – kyselytutkimuksella tuotetaan tärkeää taustatietoa kotoutumisen tilasta Suomessa
8.9.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus on mukana rahoittamassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansallista tutkimusta ulkomailla syntyneiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista (MoniSuomi). MoniSuomi-tutkimuksen tiedonkeruu on käynnistynyt syyskuun alussa. MoniSuomi-tutkimuksesta kerätyllä tiedolla pyritään edistämään maahanmuuttaneen väestön yhdenvertaisuutta Suomessa.
Euroopan muuttoliikeverkosto on julkaissut raportteja maahanmuutosta ja kansainvälisestä suojelusta
9.8.2022 | Uutinen
Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) vuoden 2021 maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti ja tilastokatsaus luovat kokonaiskatsauksen edellisen vuoden maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan Suomessa. EMN:n Inform-sarjan raportti puolestaan tarkastelee kolmansien maiden kansalaisten pääsyä mielenterveyspalveluihin EU-maissa.
Opas auttaa toteuttamaan Pakolaisen matka kuntaan -koulutusta
28.6.2022 | Uutinen
Suomen Pakolaisavun ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Navigaattori 2.0 -hankkeessa on julkaistu opas Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksen järjestäjälle. Materiaalin avulla koulutusta voi järjestää paikallisesti tai alueellisesti.
Maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden vertailuraportti vuodelta 2021 on julkaistu
16.6.2022 | Uutinen
Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) on julkaissut vuoden 2021 maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden vertailuraportin. Raportti on katsaus vuoden 2021 maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan tapahtumiin. Raportti on koostettu verkoston jäsenmaiden kansallisista raporteista.
Kaikki uutiset