Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit tutkijana

Tutkijat tuottavat aineistoa päätöksenteon taustalle ja tarkastelevat kotoutumista ja pakolaisten vastaanottoa yhteiskunnallisina ilmiöinä. Osaamiskeskuksen tietokannat, tilastokatsaukset ja julkaisut käsittelevät teemoja monipuolisesti.

Nainen työpisteen ääressä

Kototietokanta Kototietokanta on avoin, rekisteripohjainen tilastotietokanta, joka tarjoaa kattavasti maahanmuuttajaväestöstä Suomessa.
Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta Kotoutumisen indikaattorit -tietokannan avulla voidaan seurata kotoutumisen tilaa ja sen kehittymistä Suomessa.
Julkaisut Kotoutumisen osaamiskeskus tilaa ja toteuttaa selvityksiä ja tutkimuksia maahanmuutosta, kotoutumisesta ja pakolaisten vastaanotosta.
Kotoutumisen edistämisen painopisteet Kotoutumisen edistämistä ohjaavaan lainsäädäntöön liittyvät kotoutumista edistävät ohjelmat, monialainen yhteistyö ja eri toimijoiden väliset kumppanuudet.
Kuntien kotouttamisohjelmat Löydät kuntien kotouttamisohjelmat osiosta alueellinen yhteistyö.
Kumppanuusohjelma Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.

Uutisia tutkijoille

Uusi Kotoutumisen kokonaiskatsaus on julkaistu
14.2.2024 | Uutinen
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2023 antaa yleiskuvan kotoutumisen tilasta Suomessa. Julkaisu koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä kuvataan kotoutumisen tilan muutoksia suhteessa neljän vuoden takaiseen tilanteeseen indikaattoritiedoilla. Toinen osa koostuu tutkimusartikkeleista.
Suomeen muuton tilastoissa näkyy maailman konfliktit ja taantuman vaikutukset 
31.1.2024 | Uutinen
Suomeen kohdistuneen maahanmuuton tilastoissa näkyivät vuonna 2023 Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, itärajan tilanne sekä talouden taantuma ja työvoimapula. Maahanmuuttovirasto on julkaissut vuoden 2023 viralliset maahanmuuttotilastot.
Selvitys: Monikielinen yhteiskuntaorientaatio vaatii kuntien välistä yhteistyötä
25.1.2024 | Uutinen
Monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestäminen kustannustehokkaasti vaatii kuntien välistä yhteistyötä sekä ylialueellista ja valtakunnallista koordinaatiota. Etä- ja hybridiorientaatiot voisivat tukea haja-asutusalueilla asuvien maahanmuuttaneiden osallistumista. Työ- ja elinkeinoministeriön toukokuussa 2023 tilaama selvitys antaa suosituksia orientaation toteuttamiseen laadukkaasti ja yhdenmukaisesti eri puolilla Suomea.
Policy Briefin mukaan maahanmuuttoa edeltävä vaihe on tärkeä, mutta lisää tutkimusta tarvitaan
20.12.2023 | Uutinen
Kotoutuminen voi prosessina alkaa jo ennen maahan muuttamista. Maahanmuuttoa edeltävän vaiheen huomioon ottaminen tärkeää sekä kotoutumisen sujumisen kannalta että eettisen rekrytoinnin ja Suomen veto- ja pitovoiman näkökulmasta. Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen julkaisemassa Policy Brief -artikkelissa kootaan yhteen tutkimustietoa aiheesta. 
Vieraskielisten osuus Kelan etuuksien saajista vaihtelee etuuskohtaisesti
23.8.2023 | Uutinen
Kelan mukaan vieraskielisten henkilöiden osuuden Kelan etuuksien saajista vaihtelevan etuuskohtaisesti. Osassa etuuksista, kuten työttömyysetuuksissa ja lapsiperhe-etuuksissa, vieraskielisiä on saajina suhteellisesti enemmän kuin koko väestössä. Sen sijaan esimerkiksi lääkekorvauksissa ja eläkkeissä vieraskielisiä on suhteellisesti vähemmän.
Kaikki uutiset