Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit tutkijana

Tutkijat tuottavat aineistoa päätöksenteon taustalle ja tarkastelevat kotoutumista ja pakolaisten vastaanottoa yhteiskunnallisina ilmiöinä. Osaamiskeskuksen tietokannat, tilastokatsaukset ja julkaisut käsittelevät teemoja monipuolisesti.

Nainen työpisteen ääressä

Kototietokanta Kototietokanta on avoin, rekisteripohjainen tilastotietokanta, joka tarjoaa kattavasti maahanmuuttajaväestöstä Suomessa.
Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta Kotoutumisen indikaattorit -tietokannan avulla voidaan seurata kotoutumisen tilaa ja sen kehittymistä Suomessa.
Julkaisut Kotoutumisen osaamiskeskus tilaa ja toteuttaa selvityksiä ja tutkimuksia maahanmuutosta, kotoutumisesta ja pakolaisten vastaanotosta.
Kotoutumisen edistämisen painopisteet Kotoutumisen edistämistä ohjaavaan lainsäädäntöön liittyvät kotoutumista edistävät ohjelmat, monialainen yhteistyö ja eri toimijoiden väliset kumppanuudet.
Kuntien kotouttamisohjelmat Löydät kuntien kotouttamisohjelmat osiosta alueellinen yhteistyö.
Kumppanuusohjelma Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.

Uutisia tutkijoille

Toimenpideohjelma tukee Ukrainasta paenneiden työllistymistä ja kuntiin siirtymistä
14.6.2024 | Uutinen
Hallituksen tänään julkaistu toimenpideohjelma sisältää 30 toimenpidettä, joilla tähdätään ukrainalaisten työllistymisen edistämiseen. Lisäksi lisätään omankielistä viestintää ja tuetaan ukrainalaisten kuntiin siirtymistä.
Selvitys: Alueelliset maahanmuuttaneille suunnatut palvelut edistävät työllisyyttä ja kotoutumista, mutta palveluita kannattaa kehittää
5.6.2024 | Uutinen
Maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden, osaamiskeskusten ja Talent Hubien juurtumista ja vakiintumista kuntiin on rahoitettu valtionavustuksilla, mutta juurtumisen tilanne ja edellytykset vaihtelevat kunnittain. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden tulevaisuus vaikuttaa varmimmilta, mutta eri kuntien palveluiden välillä on eroja palvelun järjestämisessä ja sisällöissä. Alueellisia maahanmuuttaneille suunnattuja palveluita kannattaakin kehittää jatkossa eri tavoin palvelun sisällöstä riippuen.
EMN:n vuosiraportti 2023 kertoo, että yhä useampi työn perusteella muuttanut jää Suomeen ja tuo myös perheensä maahan
29.5.2024 | Uutinen
Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) vuosiraportti vuodelta 2023 on julkaistu. Julkaisusta selviää, että maahanmuutto Suomeen on pysynyt korkealla tasolla. Vuonna 2023 perhe nousi yleisimmäksi oleskeluluvan myöntöperusteeksi. Maahanmuutto- ja turvapaikkatilastojen lisäksi julkaisussa kuvataan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kehitystä ja julkista keskustelua aiheesta.
Tutkimuskatsaus sisältää kootusti tietoa syrjinnästä ja sen kehityksestä lähivuosina
16.5.2024 | Uutinen
Oikeusministeriön tilaama tutkimuskatsaus kerää yhteen vuosien 2020–2023 aikana julkaistuja syrjintää ja yhdenvertaisuuden edistämistä käsitteleviä tutkimuksia. Raporttiin on koottu myös koronapandemian vaikutuksia yhdenvertaisuuteen.
Uusi Kotoutumisen kokonaiskatsaus on julkaistu
14.2.2024 | Uutinen
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2023 antaa yleiskuvan kotoutumisen tilasta Suomessa. Julkaisu koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä kuvataan kotoutumisen tilan muutoksia suhteessa neljän vuoden takaiseen tilanteeseen indikaattoritiedoilla. Toinen osa koostuu tutkimusartikkeleista.
Kaikki uutiset