Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit tutkijana

Tutkijat tuottavat aineistoa päätöksenteon taustalle ja tarkastelevat kotoutumista ja pakolaisten vastaanottoa yhteiskunnallisina ilmiöinä. Osaamiskeskuksen tietokannat, tilastokatsaukset ja julkaisut käsittelevät teemoja monipuolisesti.

Nainen työpisteen ääressä

Kototietokanta Kototietokanta on avoin, rekisteripohjainen tilastotietokanta, joka tarjoaa kattavasti maahanmuuttajaväestöstä Suomessa.
Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta Kotoutumisen indikaattorit -tietokannan avulla voidaan seurata kotoutumisen tilaa ja sen kehittymistä Suomessa.
Julkaisut Kotoutumisen osaamiskeskus tilaa ja toteuttaa selvityksiä ja tutkimuksia maahanmuutosta, kotoutumisesta ja pakolaisten vastaanotosta.
Kotoutumisen edistämisen painopisteet Kotoutumisen edistämistä ohjaavaan lainsäädäntöön liittyvät kotoutumista edistävät ohjelmat, monialainen yhteistyö ja eri toimijoiden väliset kumppanuudet.
Kuntien kotouttamisohjelmat Löydät kuntien kotouttamisohjelmat osiosta alueellinen yhteistyö.
Kumppanuusohjelma Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.

Uutisia tutkijoille

E2 Tutkimus selvitti maahanmuuttaneiden kokemuksia työskentelystä ja asumisesta Suomessa
16.5.2023 | Uutinen
Taustaltaan ulkomaalaiset työntekijät pitävät suomalaisessa työelämässä erityisesti matalasta hierarkiasta, helposti lähestyttävistä esihenkilöistä, työn ja vapaa-ajan tasapainosta sekä työnantajan ja työntekijän välisestä luottamuksesta. Uran alkua kuitenkin vaikeuttavat oleskelulupamenettelyt, tiedonpuute työelämästä ja kielimuuri.
Hallituksen esitys helpottaisi tutkijoiden jäämistä Suomeen
18.11.2022 | Uutinen
Hallitus esittää, että tutkijoiden oleskelulupien voimassaoloaikaa pidennettäisiin ja samalla kohennettaisiin myös jatkotutkintoa suorittavien asemaa. Pyrkimyksenä on helpottaa kolmansista maista tulevien tutkijoiden, opiskelijoiden ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä jäämistä maahan. 
Joka kymmenes ulkomaalainen työtön työnhakija on ukrainalainen
26.10.2022 | Uutinen
Lokakuun työllisyyskatsauksen mukaan ukrainalaiset ovat pian suurin yksittäinen kansalaisuusryhmä työttömien työnhakijoiden joukossa. Työttömien työnhakijoiden määrän kasvu painottuu erityisesti niille ELY-keskusalueille, joilla on paljon tilapäistä suojelua saavia. 
Pakolaisneuvonnan julkaisu kokoaa tietoa haavoittuvuudesta turvapaikkaprosessissa
27.9.2022 | Uutinen
Pakolaisneuvonta on julkaissut Haavoittuva asema turvapaikkaprosessissa -artikkelikokoelman 23.9.2022. Julkaisussa avataan haavoittuvuutta, haavoittuvan aseman ilmenemistä ja sen tunnistamisen merkitystä turvapaikkaprosessissa.
Tuoreen selvityksen mukaan Maahanmuuttovirasto huomioi turvapaikkapäätöksissä lapsen edun
9.9.2022 | Uutinen
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on tehnyt Maahanmuuttoviraston pyynnöstä selvityksen lapsen edun huomioimisesta turvapaikkapäätöksenteossa. Selvityksen mukaan lapsen edun arviointi on vakiintunut osa Maahanmuuttoviraston kansallista turvapaikkamenettelyä. Selvityksessä annetaan myös suosituksia lasten turvapaikkahakemusten käsittelyyn ja kehittämiseen.
Kaikki uutiset