Hoppa till innehåll

Bloggen integration.fi ger perspektiv på integrationen

Kompetenscentret för integration publicerar blogginlägg av olika aktörer på integrationsfältet på integration.fi. Inlägg skrivs särskilt av samarbetspartner och aktörer inom projekten, kommunerna, organisationernas integrationsverksamhet och flyktingmottagningen. I samband med bloggen kan vi också publicera projektresultat. Även de sakkunniga vid kompetenscentret och arbets- och näringsministeriet skriver blogginlägg.

Vi tar emot blogginlägg hela tiden. Om du är intresserad av att skriva i bloggen kan du kontakta [email protected].

Blogginläggen kan kommenteras och den som kommenterar ansvarar för att kommentaren inte strider mot lag och god sed. Bloggadministratörerna beslutar vilka meddelanden som publiceras. Bloggskribenterna tar inte ställning till/svarar inte på frågor som gäller enskilda personers situationer.

Av resursskäl är bloggen enbart finskspråkig.

Gå till bloggen

Inläggen och kommentarerna representerar inte arbets- och näringsministeriets officiella ståndpunkter.

Rättigheterna i fråga om blogginnehållet

Alla rättigheter i tjänsten, inklusive upphovsrätten, tillhör arbets- och näringsministeriet (ANM). ANM förbehåller sig alla rättigheter till innehållet i bloggen. De som kommenterar ger ANM rätt att publicera eller låta bli att publicera det material som de skickat till kommentarsfältet.