Hoppa till innehåll

Blankettmall för integrationsplan för minderåriga

Kommunen utarbetar tillsammans med en minderårig invandrare en integrationsplan, om det på grund av den minderårigas individuella omständigheter finns behov av en sådan. Detta kan göras till exempel i samband med integrationsplanen för familjen. Kommunen upprättar alltid gemensamt med välfärdsområdet en integrationsplan för minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare och har fått uppehållstillstånd.

När myndigheterna planerar integrationen av barnet gemensamt med vårdnadshavaren eller företrädaren och barnet, ska det fästas särskild uppmärksamhet vid barnets intresse och utveckling. När kommunen gör en bedömning av om en plan behövs och upprättar planen, ska kommunen ta reda på vilka önskemål och åsikter den minderåriga har och beakta dessa. Den minderårigas talan förs av barnets vårdnadshavare eller företrädare i enlighet med förvaltningslagen. 

Integrationsplanen för den minderåriga ska anpassas i kommunen till övriga planer som stöder barnets utveckling, utbildning och välbefinnande (till exempel plan för småbarnsfostran, personlig studieplan eller barnskyddsplan).

Den bifogade blankettmallen kan användas vid upprättandet av integrationsplanen för en minderårig och/eller för en minderårig som anlänt utan vårdnadshavare.

Blankettmall: integrationsplan för en minderårig (fylls i)

Spara blanketten innan du fyller i den.

Läs mer:
Integrationsplan för mindeårig