Hoppa till innehåll

Blankettmall för integrationsplan för en familj

Förutom den individuella integrationsplanen kan det vara nödvändigt att kommunen utarbetar en integrationsplan för familjen om familjens helhetssituation kräver det. Så görs det i synnerhet när man vill stöda förutsättningarna för föräldraskap i barnfamiljer.

Med hela familjens integrationsplan ser man till att ingen av familjemedlemmarna lämnas utanför integrationsprocessen. Avsikten är även att säkerställa att det finns verksamhet för alla familjemedlemmar i det lokala samhället.

Integrationsplaner för familjer utarbetas genom sektorsövergripande samarbete och samordnas med de individuella integrationsplanerna och andra relevanta planer som utarbetats för familjemedlemmarna. Familjens integrationsplan kan till exempel kombineras med utarbetandet av barnets plan för småbarnsfostran eller personliga studieplan.

En integrationsplan för familjer kan upprättas med hjälp av den bifogade blankettmallen.

Blankettmall: Blankett för integrationsplan för en familj (fylls i)

Spara blanketten innan du fyller i den.

Läs mer:
Integrationsplan för en familj