Hyppää sisältöön

Kotoutumisen osaamiskeskus tukee kotoutumista edistävää työtä

Kotoutumisen osaamiskeskus toimii työ- ja elinkeinoministeriössä osana Työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksikköä. Kotoutumisen osaamiskeskuksen toiminta on käynnistynyt vuonna 2014.

Osaamiskeskus tuottaa ja välittää tietoa kotoutumisesta päätöksentekijöille, viranomaisille, kotoutumisen parissa toimiville ja kotoutumistyötä tekeville ammattilaisille. Tieto perustuu tutkimukseen ja seurantaan sekä kotoutumisen parissa toimivien käytännön kokemukseen. 

Osaamiskeskuksen työn ytimessä ovat tieto ja viestintä

Osaamiskeskus seuraa kotoutumisen edistymistä ja maahanmuuttaneen väestön tilaa ylläpitämillään tietokannoilla ja työllisyysraportoinnilla. Joka neljäs vuosi osaamiskeskus tuottaa kotoutumisen kokonaiskatsauksen. Kotoutumisen osaamiskeskus vahvistaa kotoutumisen tietoperustaa tilaamalla ja tuottamalla selvityksiä ja tutkimuksia kotoutumisen eri osa-alueista.  

Osaamiskeskus järjestää tutkimuswebinaareja, julkaisee policy brief -koontiartikkeleita ja uutiskirjeen kerran kuussa. Kotoutuminen.fi-verkkopalvelu toimii pääkanavana kotoutumista edistävän työn tietoperustaisuuden vahvistamiseksi. Toimimme myös useilla sosiaalisen median kanavilla. 

Osaamiskeskus tuottaa tietoaineistoja myös valtioneuvoston päätöksenteon ja ohjaustehtävän tueksi. 

Osaamiskeskus huolehtii Tervetuloa Suomeen -oppaan eli niin sanotun perustietoaineiston ajantasaisuudesta ja jakelusta maahan muuttavia henkilöitä palveleville viranomaisille. Opas tarjotaan lakisääteisesti jokaiselle oleskeluluvan saavalle. 

Kotoutumisen parissa työskentelevät ovat avainasemassa

Maahanmuuttaneita työssään ja toiminnassaan kohtaavat tarvitsevat tietoa toimivista käytännöistä, kotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä ja ilmiöistä sekä kotoutumisen edistämiseen liittyvistä uudistuksista ja kehittämistyöstä. Osaamiskeskus tukee kotoutumisen toimijoita käytännönläheisillä tietoaineistoilla, koulutuksilla ja työvälineillä, ajankohtaisilla uutisilla, blogeilla ja tapahtumilla sekä hyviä käytäntöjä levittämällä. 

Kotoutumisen osaamiskeskus osallistuu kotoutumislain ja valtion kotoutumisohjelman toimeenpanoon välittämällä ammattilaisille tietoa lainsäädännöstä muun muassa kotoutuminen.fi:ssä, koulutuksissa ja julkaisuissa. 

Vaikuttavaa kotoutumista saavutetaan yhteistyöllä

Vaikuttava kotoutumisen edistäminen ja kotoutumista edistävän politiikan valmistelu edellyttävät tietoa siitä, mitkä toimenpiteet toimivat ja mitä kotoutumisen kentälle kuuluu. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyötä. Osaamiskeskus tukee eri kotoutumiskentän toimijoiden välistä yhteistyötä koordinoimalla kotoutumisen kumppanuusohjelmaa yhdessä ELY-keskusten kanssa ja ylläpitämällä yhteistyöalustaa eli Kumppanuusalustaa. 

Osaamiskeskus tukee maahanmuuttaneiden osallisuutta, yhteiskunnan vastaanottavuutta ja kansalaisyhteiskunnan kotoutumista edistävää toimintaa. 

Kotoutuminen.fi on suunnattu kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille

Kotoutuminen.fi on suunnattu työssään maahanmuuttaneita kohtaaville, kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille. Verkkopalvelun kohderyhmään kuuluvat kaikki kotoutumiskentällä toimivat: viranomaiset (te-toimistot, kunnat, sote), järjestöt, päättäjät, alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden edustajat, opettajat, tutkijat. 

Verkkopalvelussa julkaistaan tietoa ja ajankohtaisia uutisia kotoutumisesta ja pakolaisten vastaanotosta sekä näihin liittyvistä teemoista. Verkkopalvelu tarjoaa myös muun muassa blogissa sijoituspaikan hankkeiden hyville käytännöille ja materiaaleille, tuo esiin monikielisiä materiaaleja ja oppaita, kotoutumistyötä ja pakolaisten vastaanottoa tukevia työkaluja, kouluttaa ja tarjoaa yhteistyötilat kotoutumisen kumppanuusohjelman puitteissa. 

Sivustoa ylläpitää kotoutumisen osaamiskeskus. Jos haluat keskustella mahdollisesti sivustolle tulevasta sisällöstä tai ajankohtaisaineistosta, ota yhteys kotoutuminen.fi:n verkkopäätoimittajaan.

Sosiaalisessa mediassa jaetaan tietoa ammattilaisille 

Kotoutumisen osaamiskeskuksen sosiaalisen median tilit ovat Twitterissä, YouTubessa ja SlideSharessa. Lisäksi kotoutumisen kumppanuusohjelmalla on oma Twitter-tili ja Instagram-tili. Osaamiskeskuksen sosiaalisen median tilit on perustettu avointa tiedonjakoa ja ammattilaisviestintää varten. Kuten kotoutuminen.fi:ssä myös sosiaalisessa mediassa viestintä perustuu tietoon ja tosiasioihin. 

Osaamiskeskuksen sosiaalisen median tilejä ylläpitävät kotoutuminen.fi-sivuston verkkopäätoimittaja ja sisällöntuottajat. Kumppanuusohjelman tilejä ylläpitävät osaamiskeskuksen lisäksi yhteistyökumppanit eli ELY-keskuksen kumppanuusohjelmatyöhön osallistuvat asiantuntijat. 

Osaamiskeskus ja kotoutumisen kumppanuusohjelma eivät ota sosiaalisen median tileillään kantaa poliittisiin kysymyksiin, eivätkä osallistu pitkäkestoisiin keskusteluihin tai väittelyihin. Tileillä ei vastata yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin.

Lisätietoja:

Kotoutumisen osaamiskeskuksen yhteystiedot
Tietoa verkkopalvelusta kotoutuminen.fi
Kotoutumisen osaamiskeskus X:ssä
Kotoutumisen osaamiskeskus Instagramissa
Kotoutumisen osaamiskeskuksen YouTube-kanava
Työ- ja elinkeinoministeriön työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksikön esittelyvideo YouTubessa