Hyppää sisältöön

Kotoutumisen osaamiskeskus tukee kotoutumista edistävää työtä

Kotoutumisen osaamiskeskus toimii työ- ja elinkeinoministeriössä osana Työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikköä. Kotoutumisen osaamiskeskuksen toiminta on käynnistynyt vuonna 2014.

Osaamiskeskuksen tavoitteena on tukea maahanmuuttaneiden kotoutumista edistävää työtä paikallisesti, alueellisesti sekä valtakunnallisesti.

Kotoutumisen osaamiskeskus järjestää eri kohderyhmille valtakunnallisia ja alueellisia osaamista vahvistavia tapahtumia ja koulutuksia. Osaamiskeskus levittää hyviä käytäntöjä, tunnistaa eri puolilla toimivia prosesseja ja yhteistyöverkostoja. Lisäksi osaamiskeskus koostaa ja välittää kotoutumista edistävän työn suunnittelun ja toteutuksen perustaksi tutkimus-, tilasto- ja seurantatietoa ja edistää kotoutumista edistävän toiminnan vaikuttavuuden arviointia.

Kaiken osaamiskeskuksen työn taustalla on tavoite maahanmuuttaneita työssään kohtaavan ammattilaisen työn tukemisesta. Näin kotoutumista tukevan työn vaikuttavuutta voidaan parantaa. Samalla tuetaan maahanmuuttaneita ja heidän hyvinvointiaan.

Kotoutuminen.fi on suunnattu kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille

Kotoutuminen.fi on suunnattu työssään maahanmuuttaneita kohtaaville, kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille. Verkkopalvelun kohderyhmään kuuluvat kaikki kotoutumiskentällä toimivat: viranomaiset (te-toimistot, kunnat, sote), järjestöt, päättäjät, alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden edustajat, opettajat, tutkijat. 

Verkkopalvelussa julkaistaan tietoa ja ajankohtaisia uutisia kotoutumisesta ja pakolaisten vastaanotosta sekä näihin liittyvistä teemoista. Verkkopalvelu tarjoaa myös muun muassa blogissa sijoituspaikan hankkeiden hyville käytännöille ja materiaaleille, tuo esiin monikielisiä materiaaleja ja oppaita, kotoutumistyötä ja pakolaisten vastaanottoa tukevia työkaluja, kouluttaa ja tarjoaa yhteistyötilat kotoutumisen kumppanuusohjelman puitteissa. 

Sivustoa ylläpitää kotoutumisen osaamiskeskus. Jos haluat keskustella mahdollisesti sivustolle tulevasta sisällöstä tai ajankohtaisaineistosta, ota yhteys kotoutuminen.fi:n verkkopäätoimittajaan.

Sosiaalisessa mediassa jaetaan tietoa ammattilaisille 

Kotoutumisen osaamiskeskuksen sosiaalisen median tilit ovat Twitterissä, YouTubessa ja SlideSharessa. Lisäksi kotoutumisen kumppanuusohjelmalla on oma Twitter-tili ja Instagram-tili. Osaamiskeskuksen sosiaalisen median tilit on perustettu avointa tiedonjakoa ja ammattilaisviestintää varten. Kuten kotoutuminen.fi:ssä myös sosiaalisessa mediassa viestintä perustuu tietoon ja tosiasioihin. 

Osaamiskeskuksen sosiaalisen median tilejä ylläpitävät kotoutuminen.fi-sivuston verkkopäätoimittaja ja sisällöntuottajat. Kumppanuusohjelman tilejä ylläpitävät osaamiskeskuksen lisäksi yhteistyökumppanit eli ELY-keskuksen kumppanuusohjelmatyöhön osallistuvat asiantuntijat. 

Osaamiskeskus ja kotoutumisen kumppanuusohjelma eivät ota sosiaalisen median tileillään kantaa poliittisiin kysymyksiin, eivätkä osallistu pitkäkestoisiin keskusteluihin tai väittelyihin. Tileillä ei vastata yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin.

Lisätietoja:

Kotoutumisen osaamiskeskuksen yhteystiedot
Tietoa verkkopalvelusta kotoutuminen.fi
Kotoutumisen osaamiskeskus Twitterissä
Kotoutumisen osaamiskeskus Instagramissa
Kotoutumisen osaamiskeskuksen YouTube-kanava
Työ- ja elinkeinoministeriön työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikön esittelyvideo YouTubessa