Allt fler personer som får tillfälligt skydd är kunder hos arbets- och näringstjänsterna

Utgivningsdatum 21.6.2022 12.18 | Publicerad på svenska 22.6.2022 kl. 14.52
Nyhet

Sysselsättningsöversikten för juni visar att antalet utländska arbetslösa arbetssökande har ökat jämfört med föregående månad. Ökningen förväntas fortsätta och förklaras av sommarmånaderna och läget i Ukraina.

Enligt sysselsättningsöversikten som baserar sig på siffrorna från maj 2022:  

  •  I maj 2022 fanns det 29 310 utländska arbetslösa arbetssökande. Antalet var 16 procent (5 565 personer) lägre än ett år tidigare.
  •  Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökade dock med sex procent (1 690 personer) från föregående månad. Ökningen förklaras delvis av att personer som får tillfälligt skydd har börjat anmäla sig som arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet ukrainska arbetslösa arbetssökande med 161 procent.
  •  Även om ökningen av antalet utländska arbetslösa arbetssökande när sommaren närmar sig är en del av den normala säsongsvariationen, kan den signalera en långsammare minskning av arbetslösheten. Sysselsättningen bland utlänningar är mer konjunkturkänslig än sysselsättningen i genomsnitt, och det är möjligt att den förutspår en mer omfattande förändring av sysselsättningen.
  • Under de kommande månaderna kan antalet utländska arbetslösa arbetssökande förväntas fortsätta att öka delvis på grund av sommarmånaderna och delvis på grund av att allt fler ukrainare som får tillfälligt skydd anmäler sig som arbetslösa arbetssökande.
  • Regionalt sett minskade antalet utländska arbetslösa arbetssökande mest på Åland, i Nyland och i Österbotten. I Södra Savolax, Norra Karelen och Egentliga Finland var utvecklingen betydligt sämre.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter och arbetskraftsundersökningens enkätsvar.

Översikten för juni 2022 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service (på finska)

Mer information:
Sysselsättningsöversikter 

Tillbaka till nyheter