Ansök om utställningsplats för evenemanget Integration 2024 

Utgivningsdatum 22.4.2024 13.55
Nyhet

Har du eller din organisation en god praxis för integration eller mottagande av flyktingar som du vill dela med dig av? Eller vill du berätta för potentiella partners om dina integrationsfrämjande aktiviteter? Delta i evenemanget Integration 2024 som utställare. Integration 2024 äger rum den 14–15 november 2024 i Åbo.

Baserat på ansökan väljer arrangörerna av evenemanget Integration 2024 ett litet antal utställare till utställningsutrymmet. I utställningslokalen kan du bland annat dela material och prata om dina aktiviteter samt träffa potentiella partners.

Utställningslokalen är avsedd för integrations-, immigrations- och flyktingmottagningsaktörer. Här kan de presentera sin verksamhet. Dessutom kan organisationer som stödjer dessa aktörers arbetsvälbefinnande också ansöka om att få vara med som utställare. Ett begränsat antal utställare kan delta. Vi rekommenderar en gemensam mässmonter för mindre operatörer. Arrangören förbehåller sig rätten att kombinera olika sökande vid samma mässplats, så att så många aktörer som möjligt kan vara med i evenemanget.

Utställningsplatserna är avgiftsbelagda och avgiften debiteras efter utställningsmonterns storlek. Priserna på utställningsplatserna varierar från 17,50 till 60 euro. Det är inte nödvändigt att besluta om storleken på mässmontern under ansökningsfasen. Eventkoordinationsteamet fördelar de mässmontrar baserat på ansökningarna och ber utställarna att godkänna storlek och pris på mässmontern efter att besluten fattats.

Ansökningstiden är 22.4.–24.5.2024.

Ansök om att bli utställare med hjälp av Webropol-formuläret senast den 24 maj 2024.

Utställningsplatserna kommer att tillkännages för de utvalda och även till övriga sökande senast i augusti 2024.

Eventet Integration 2024 arrangeras av NTM-centralen i Egentliga Finland i samarbete med arbets- och näringsministeriet. Evenemanget finansieras även av Åbo stad, Egentliga Finlands välfärdsområde och Bildningsalliansen rf. Evenemanget är en del av programmet för integrationspartnerskap. Evenemanget är medfinansierat av Europeiska unionen. 

Mer information:
Ansökningsformulär för Integration 2024-utställare
Integration2024.fi

Tillbaka till nyheter