Ansökan om utveckling av handlednings- och rådgivningstjänster har öppnats

Utgivningsdatum 1.2.2021 14.52 | Publicerad på svenska 8.2.2021 kl. 9.23
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet (ANM) har utlyst 3 miljoner euro för utveckling av handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare. Tillgängligt för verksamheten finns dess-utom ett anslag på cirka 700 000 euro i budgeten för 2020. Ansökningstiden går ut den 26 mars 2021.

Målet med understödet är att effektivisera integreringen och sysselsättningen av invandrare genom att utveckla handlednings- och rådgivningstjänsterna samt branschövergripande samarbete kring dessa. 

Ansökan pågår under tiden 1 februari–26 mars 2021.

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett informationsevenemang i februari

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett informationsevenemang fredagen den 19 februari kl. 9–11. Evenemanget ordnas på distans på webben. Ytterligare information om ansökan, ansökningsblanketter och ansökningsanvisningar samt en anmälningslänk till informationsevenemanget har publicerats på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Ytterligare information:
Nyhet Specialunderstöd för utveckling av handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare i tem.fi

Tillbaka till nyheter