Ansökningstiden för tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen som betalas till kommunerna pågår

1.4.2021 14.17 | Publicerad på svenska 1.4.2021 kl. 14.29
Nyhet

Genom arbets- och näringsministeriets Sylvia-projektet betalas kommunerna ekonomiskt stöd för mottagande av flyktingar. Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen kan sökas fram till den 30 april 2021.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen beviljas för kvotflyktingar som har flyttat till kommunerna 2020 och personer som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd (grund för uppehållstillstånd 87 och 88 § i utlänningslagen). Nivån på tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen har höjts jämfört med fjolåret. Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är 1 369 euro för personer under 7 år och 460 euro för personer som fyllt 7 år.

Ytterligare information:

Anvisning till kommunerna för ansökan om tilläggsdel till kalkylerad ersättning och ansökningsblanketter
Sylvia-projektet
Utbildningsevenemang för kommunerna (på finska)

Ajankohtaista
Tillbaka till nyheter