Ansökningstiden för tilläggsstöd som betalas till kommunerna för Sylvia-projektet har börjat

Utgivningsdatum 1.2.2021 13.58
Nyhet

Genom arbets- och näringsministeriets Sylvia-projektet betalas kommunerna ekonomiskt stöd för mottagande av flyktingar. Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen kan sökas den 2 februari–30 april 2021. Tilläggsstöd för akuta fall kan sökas den 1 februari–13 december 2021.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen beviljas för kvotflyktingar som har flyttat till kommunerna 2020 och personer som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd (grund för uppehållstillstånd 87 och 88 § i utlänningslagen). Nivån på tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen har höjts jämfört med fjolåret. Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är 1 369 euro för personer under 7 år och 460 euro för personer som fyllt 7 år.

Tilläggsstöd för mottagande av akuta fall beviljas enligt UNHCR:s definition för flyktingar som är i behov av brådskande vidarebosättning. Kommunen ska på förhand förbinda sig att ta emot minst fem akuta fall under  2021. Kommunerna kan ansöka om stöd efter att kommunen har tagit emot flyktingar som anlänt som akuta fall. En stödansökan ska lämnas till Sylvia-projektet före den 13 december 2021. Tilläggsstödet för mottagande av akuta fall är 3 422,50 euro för perso-ner under 7 år och 1 150,00 euro för personer som är 7 år eller äldre.

Lisätiedot:

Sylvia-projekt
Tilläggsdel för den kalkylerade ersättningen
Tilläggstöd för mottagande av akuta fall

Ajankohtaista
Tillbaka till nyheter