Arbets- och näringsministeriet har beviljat kommuner tre miljoner euro för handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare 

Utgivningsdatum 1.9.2022 17.12
Nyhet

Understöd fås för 21 projekt som genomförs av kommunerna och vars syfte samtidigt är att effektivisera invandrarnas integration och sysselsättning. 

Arbets- och näringsministeriet ordnade i våras en ansökan om understöd till kommunerna för att utveckla handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare och förankra de tjänster som inletts under de senaste åren. Understöd beviljades 21 projekt som kommunerna genomfört. Målet är att effektivisera integreringen och sysselsättningen av invandrare genom att utveckla handlednings- och rådgivningstjänsterna samt branschövergripande samarbete kring dessa.

Under perioden 1 september 2022–31 augusti 2023 får projekt som understöds sammanlagt cirka 3 miljoner euro i stöd. I största delen av de projekt som finansieras utvecklas handledningen och rådgivningen på landskapsnivå, på regional nivå eller i samarbete mellan flera kommuner. Projekten omfattar centrala städer och landskapscentra med ett betydande antal invånare med främmande språk som modersmål. 

Med understödet stöds också utvecklingen av ett riksomfattande nätverk av handlednings- och rådgivningstjänster och etableringen av tjänsterna. Genom nätverksbaserade verksamhetsmodeller med flera kanaler och olika former av samarbete som utvecklas i projekten kan handledning och rådgivning också erbjudas i projektstädernas närkommuner. 

Ytterligare information: 

Nyhet 1.9.2022: Specialunderstöd beviljades för utveckling och etablering av handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare

Utvecklingen av riksomfattande kännetecken (på finska)

Handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel för invandrare. Slutrapport om utredningen (på finska)    

Tillbaka till nyheter