Arbets- och näringsministeriet har publicerat ett program för att främja mångfald i arbetslivet

17.3.2021 15.49 | Publicerad på svenska 19.3.2021 kl. 16.51
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet (ANM) har startat ett åtgärdsprogram som främjar mångfalden och inkluderingen i arbetslivet ur invandrarnas synvinkel. Syftet med programmet är att öka kunskapen om arbetslivets mångfald och mottaglighet.

Målet med programmet är att företag och organisationer ska dra nytta av mångfalden och att det ska bli lättare för invandrare att få arbete som motsvarar deras kunnande samt att avancera i karriären. Programmet pågår till mars 2023.

Programmet baserar sig på statsminister Marins regeringsprogram och stöder målsättningen i åtgärdsprogrammet Talent Boost att göra Finland till en internationellt attraktiv plats för arbete, studier, forskning och investeringar.

Läs mer:

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 17.3.2021: Programmet för att främja mångfald i arbetslivet inleddes
Programmet för att främja mångfald i arbetslivet
Åtgärdsprogrammet Talent Boost
Arbetsminister Tuula Haatainens blogg på finska (Teot rasismia vastaan työelämässä ovat tie menestyviin yrityksiin)

Tillbaka till nyheter