Arbets- och näringsministeriet publicerar information på flera språk och i lättläst version om begränsningar och kostnadsstöd för restauranger

Utgivningsdatum 21.4.2021 14.22 | Publicerad på svenska 27.4.2021 kl. 15.25
Nyhet

Coronapandemin har betonat behovet av aktuell, begriplig och flerspråkig information. Arbets- och näringsministeriet (ANM) vill stödja tillgången till information för företagare med ett främ-mande språk som modersmål som bor i Finland och främja olika språkgruppers ställning i samhället. Aktuell information om begränsningar och kostnadsstöd som gäller restauranger har publi-cerats på flera språk och lättläst finska.

Arbets- och näringsministeriet har publicerat pressmeddelanden om begränsningar och kostnads-stöd för restauranger 2021 på 15 olika språk och på lättläst finska. Dessutom har mer omfattande infor-mation om coronavirusets effekter på företagen, sysselsättningen, konsumenterna och för-sörjningsberedskapen publicerats förutom på finska, svenska och engelska också på de åtta vanligaste främmande språken. 

I det senaste flerspråkiga pressmeddelandet som publicerades den 15 april berättas att restaurangerna kan hålla öppet i hela landet med begränsningar från och med den 19 april. I meddelandet anges också att stängda företag kan få ersättning för stängningen om företaget har högst 49 an-ställda. Ansökningstiden för ersättning för stängning börjar den 12 maj och ersättningen ska sökas hos Statskontoret. Ersättning för stängning av större företag är för närvarande under beredning.

Ett pressmeddelande om kostnadsstödet och ersättningen för stängning finns på arbets- och nä-ringsministeriets webbplats också på lättläst finska.  

Kompetenscentret har sammanställt material på flera språk

På webbplatsen integration.fi har vi också sammanställt annat material om coronaviruset som har publicerats i lättläst version, på teckenspråk eller andra språk. Vi uppdaterar materialet regelbun-det. Vi främjar tillgången till information på flera språk också via våra andra kanaler. 

Läs mer:
Arbets- och näringsministeriets pressmeddelanden på olika språk 
Pressmeddelande om kostnadsstöd och ersättning för stängning i lättläst version (på finska)
Ta i bruk mångspråkigt material om coronaviruset

Tillbaka till nyheter