Arbetslösheten bland utlänningar sjunker, men återhämtningen från pandemin är långsam

25.5.2021 15.00 | Publicerad på svenska 10.6.2021 kl. 13.27
Nyhet

Enligt kompetenscentret för integration av invandrares sysselsättningsöversikt för maj har antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskat jämfört med föregående månad. An-talet har också sjunkit jämfört med ett år tidigare då antalet arbetslösa arbetssökande var högt på grund av pandemin.

Siffrorna i sysselsättningsöversikten för april 2021 ska tolkas med försiktighet, eftersom jämförelsepunkten är en av de allra värsta månaderna under pandemin i fråga om arbets-löshet.

Enligt översikten som baserar sig på siffrorna från april:

  • I april 2021 fanns det 34 806 utländska arbetslösa arbetssökande och 47 975 arbetslösa arbetssökande med ett främmande språk som modersmål. Jämfört med mars minskade antalet utländska arbetslösa arbetssökande och arbetslösa arbets-sökande med ett främmande språk som modersmål med ca -2 procent och antalet finländska arbetslösa arbetssökande med -4 procent.
  • Jämfört med april i fjol minskade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med -14 procent och antalet arbetslösa arbetssökande med ett främmande språk som modersmål med -12 procent. Minskningen var dock klart mindre än för finländska arbetslösa arbetssökande (-28 procent). Skillnaden torde till stor del förklaras av att antalet arbetslösa arbetssökande i Nyland har minskat långsamt.
  • Jämfört med april i fjol minskade i synnerhet arbetslösheten bland medborgare i Kina, Storbritannien, Thailand och Vietnam. Arbetslösheten bland medborgare i Syrien, Irak, Afghanistan och Somalia ökade dock jämfört med året innan.
  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande under 25 år har minskat betydligt (-26 procent). I antalet utländska arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år har det inte skett någon betydande förändring (-3 procent).
  • Långtidsarbetslösheten bland utlänningar har ökat med hela 101 procent per år.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter.

Sysselsättningsöversikten för maj 2021 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service (på finska)

Ytterligare information: 
Sysselsättningsöversikter

Tillbaka till nyheter