Guider, broschyrer och servicenummer erbjuder kvinnor, barn och familjer stöd i undantagsförhållanden

Utgivningsdatum 7.5.2020 15.58 | Publicerad på svenska 14.5.2020 kl. 11.55
Nyhet

Kvinnor, barn och familjer erbjuds stöd på flera språk i coronavirusläget. Stöd erbjuds för såväl distansstudier som för dem som upplever våld i nära relationer eller råkar ut för brott. Stödtjänsterna för kvinnor, barn och familjer fungerar i undantagsförhållanden som till exempel en distans- och telefontjänst. Till nyheten samlade vi nyttiga länkar som kan delas vidare och tas fram i en kundbetjäningssituation.

Stöd till offer för våld och brott

Stöd till kvinnor

Stöd till barnfamiljer

Läs mer:

Myndighetsinformation om coronaviruset på olika språk

Kommunernas flerspråkiga kommunikation om coronaviruset

Telefontjänster stöder invandrare i coronavirusläget

Material som anknyter till det finländska samhället kulturen för invandrare på flera språk 

 

Tillbaka till nyheter