Kommunerna kan få ersättning enligt kommunmodellen till och med mars 2023

Utgivningsdatum 7.7.2022 13.45 | Publicerad på svenska 1.8.2022 kl. 15.44
Nyhet

Kommunmodellen är Migrationsverkets lösning som ersätter kommunerna för inkvarteringskostnader och mottagningstjänster för dem som ansökt om tillfälligt skydd eller får tillfälligt skydd.  Med hjälp av kommunmodellen kan de som flyr från Ukraina få inkvarteringstjänster i kommunen, även om det inte finns någon förläggning i kommunen. Kommunmodellen fortsätter till den 4 mars 2023. 

I enlighet med kommunmodellen kan kommunen ingå ett avtal med förläggningen om att kommunen tillhandahåller inkvarteringstjänster och handledning i vardagen enligt lagen om mottagande för personer som får tillfälligt skydd. Migrationsverket fastställer nivån på inkvarteringen och den ersättning som ska betalas. Övriga tjänster för personer som får tillfälligt skydd tillhandahålls av förläggningen.

Med hjälp av kommunmodellen har de som flytt från Ukraina kunnat stanna och bo i en kommun där det till exempel finns närstående eller en arbets- eller studieplats. 

Läs mer:
Migrationsverkets pressmeddelande om förlängning av kommunmodellen
Mer information om kommunmodellen

 

Tillbaka till nyheter