Ökningen av antalet utländska arbetslösa arbetssökande under pandemin förklaras av att arbetskraften koncentreras till Nyland

11.3.2021 16.00 | Publicerad på svenska 19.3.2021 kl. 16.56
Nyhet

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande har ökat jämfört med föregående år. Enligt sysselsättningsöversikten för februari förklaras tillväxten av att coronapandemin och arbetskraften har koncentrerats till Nyland.

Enligt översikten för februari 2021:

  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var i januari 2021 cirka 2 000 personer färre än i december 2020, men cirka 10 000 personer fler än ett år tidigare.
  • Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 40 procent, medan finländarna ökade med 32 procent.
  • Den kraftiga ökningen av arbetslösheten bland utlänningar förklaras av att utlänningarna har koncentrerats till Nyland. Över hälften av de utländska medborgarna bor i Nyland, där antalet arbetslösa arbetssökande har ökat klart snabbare än genomsnittet i hela landet. Inom Nyland är skillnaderna små: finländarnas arbetslöshet ökade med 56 procent och utlänningarnas arbetslöshet med 57 procent jämfört med året innan.
  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökade snabbare än antalet finländska arbetslösa arbetssökande i synnerhet i Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland. I många landskap har antalet utländska arbetslösa ökat långsammare än antalet finländska arbetslösa.
  • Antalet långtidsarbetslösa har ökat kraftigt. Antalet utländska långtidsarbetslösa var 66 procent högre och antalet finländska långtidsarbetslösa 46 procent högre än året innan.
  • Skillnaderna mellan olika medborgarskap när det gäller ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande verkar i viss mån ha jämnats ut.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter.

Sysselsättningsöversikten för februari 2021 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service  

Läs mer:

Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål
 

Tillbaka till nyheter