Personal till kommunerna också för integrationsfrämjande uppgifter

21.12.2021 10.09
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet uppmanar kommunerna att beakta att det i kommunen ska finnas tillräckligt med personal för integrationsfrämjande uppgifter också från ingången av 2023.

I och med social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendets uppgifter från kommunerna till välfärdsområdena. Personalen som sköter dessa uppgifter överförs till välfärdsområdena, och beredningen av överföringen pågår som bäst mellan kommunerna och välfärdsområdena.

Arbets- och näringsministeriet bereder en reform av lagen om främjande av integration. Den nya integrationslagen avses träda i kraft 2024 samtidigt med regleringen om överföring av sysselsättningstjänster till kommunerna. Kommunerna får helhetsansvaret för ordnandet av integrationsfrämjande tjänster (med undantag av ansvaret för att ordna social- och hälsovården).

Mer information:

Brev om kommunernas uppgifter och resurser vid integrationsfrämjande 

Mira Karppanen, ledande sakkunnig
Sari Haavisto, konsultativ tjänsteman 
[email protected]

Tillbaka till nyheter