Personer som flytt från Ukraina kan börja arbeta genast efter att de har sökt tillfälligt skydd

Utgivningsdatum 13.4.2022 11.07
Nyhet

Personer som flytt från Ukraina och sökt tillfälligt skydd har rätt att arbeta genast när ansökan lämnats in. De behöver inte vänta på att uppehållstillstånd beviljas eller på att få ett uppehållstillståndskort för att kunna arbeta. Det räcker med ett intyg över att ansökan registrerats.

I fortsättningen ska polisen eller gränsmyndigheten utfärda ett intyg över att ansökan har registrerats för dem som söker tillfälligt skydd. De som har sökt tillfälligt skydd tidigare kan vid behov begära ett intyg av Migrationsverket.

Migrationsverket informerar sina kunder om ändringen och uppdaterar sina anvisningar riktade till kunderna.

Läs mer:
Läs pressmeddelande av arbets- och näringsministeriet och inrikesministeriet: Personer som flytt från Ukraina kan börja arbeta genast efter att de har sökt tillfälligt skydd

Tillbaka till nyheter