Riksomfattande rekommendationer har utarbetats för upphandling av integrationsutbildning

Utgivningsdatum 5.7.2022 11.43 | Publicerad på svenska 1.8.2022 kl. 15.38
Nyhet

I det riksomfattande utvecklingsarbetet har det sammanställts enhetliga rekommendationer för upphandling av integrationsutbildning som genomförs som arbetskraftsutbildning. Anvisningarna gäller undervisningspersonal, undervisningslokaler, utrustning och tilläggstjänster som hör till utbildningen, såsom hänvisning till allmän språkexamen. Syftet med rekommendationerna har varit att förenhetliga genomförandet av utbildningarna och förbättra deras kvalitet. 

Rekommendationerna om upphandling behövs, eftersom man har önskat enhetlighet i kriterierna och tillvägagångssätten för integrationsutbildning. Syftet med anvisningarna är därför att både förbättra och förenhetliga kvaliteten på undervisningen och utbildningen. Detta underlättar också arbetsbördan för dem som upphandlar och ordnar integrationsutbildning. 

I rekommendationerna är det dock inte möjligt att fastställa ett enhetligt tillvägagångssätt för hela ordnandet av integrationsutbildning, eftersom regionala skillnader påverkar behoven och kriterierna för genomförandet. Varje upphandlande enhet beslutar alltså från fall till fall om tillämpningen av rekommendationen.

Arbetskraftsutbildning stöder arbetsmarknadsorienteringen

Genom integrationsutbildning främjas integrationen och sysselsättningen av invandrare som slutfört läroplikten. Utbildningen förbättrar samhällskompetensen samt de färdigheter som anknyter till kultur och vardag. 
Integrationsutbildningen genomförs oftast i form av arbetskraftsutbildning som fungerar som en väg till arbetsmarknaden för invandrare. Ett viktigt mål för genomförandet är närheten till arbetslivet. Utbildningen kan ordnas så att den stärker de praktiska färdigheterna inom ett visst yrke.
Det riksomfattande utvecklingsarbetet inom integrationsutbildningen (2021–2022) utförs vid NTM-centralerna i Nyland, Kajanaland och Norra Österbotten och verksamheten finansieras av arbets- och näringsministeriet.

Mer information:
Laura Ruuskanen, specialplanerare, [email protected], tfn 029 502 0939

Läs mer:
Bekanta dig med rekommendationerna om upphandling av integrationsutbildning
Integrationsutbildning
Integrationsutbildning som genomförts som

 

Tillbaka till nyheter